Vluchtmisdrijf

Een vluchtmisdrijf is een onmiddellijk aflopend misdrijf dat voltrokken is zodra iemand vlucht om zich aan de vaststellingen te onttrekken. De voorwaarde van “de intentie hebben om aan de vaststellingen te ontsnappen” wordt door de rechtspraak ruim ingevuld. Het is voldoende dat de bestuurder handelt om zich te onttrekken aan de vaststellingen, zelfs zonder dat er sprake is van het opzet om te ontsnappen aan vervolging.

In het verlaten van de plaats van het ongeval ligt namelijk een ‘feitelijk vermoeden van onachtzaamheid’. Uit de rechtspraak blijkt zelfs dat wanneer iemand zijn visitekaartje, identiteit of nummerplaat achterlaat zonder ter plaatse te blijven om verdere informatie te geven, men in beginsel vluchtmisdrijf pleegt. Zelfs wanneer men later terugkeert om de vaststellingen toe te laten. Wegens het aflopende karakter van het vluchtmisdrijf hebben gedragingen achteraf geen invloed meer op het misdrijf, het terugkeren van de dader achteraf is irrelevant voor de strafbaarheid. 

De strafvordering als gevolg van vluchtmisdrijf verjaart na verloop van drie jaar. Bij herhaling van de feiten binnen drie jaar na een eerdere veroordeling voor vluchtmisdrijf voorziet de wet in een verdubbeling van de mogelijke gevangenisstraf en geldboete.   

Er bestaat nogal wat verwarring rond de terminologie vluchtmisdrijf. Er is sprake van vluchtmisdrijf wanneer je na een ongeval de vlucht neemt om je te onttrekken aan de nodige vaststellingen. Je moet op de plaats van het ongeval blijven en het ongeval onmiddellijk aan hulpdiensten melden. De plaats van het ongeval verlaten mag alleen om dat laatste te doen. Ook als u voetganger of fietser bent en een ongeval veroorzaakt hebt, mag u die plaats niet verlaten. 

Vluchtmisdrijf is een afzonderlijk misdrijf dat zo ook bestraft wordt. Het feit dat iemand vluchtmisdrijf pleegde, wil niet automatisch zeggen dat die persoon aansprakelijk is voor het ongeval. De gewone regels om te bepalen wie aansprakelijk is, blijven gelden. 

Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen.