Herstelbemiddeling

Een vorm van rechtstreeks of onrechtstreeks contact kan voor jezelf en het slachtoffer betekenisvol zijn. Hou er wel rekening mee dat een zwaar verkeersongeval zeer ingrijpend is voor een slachtoffer en zijn naaste familie of nabestaanden. De kans is reëel dat men niet of niet meteen positief reageert op je toenaderingspoging. Denk er echter aan dat dit nog een onderdeel kan zijn van de schok die men heeft doorgemaakt.

De tussenkomst van een neutrale bemiddelaar kan helpen. Deze bemiddelaar legt het eerste contact naar de andere betrokken partij(en) en tracht een dialoog tot stand te brengen. Een bemiddeling kan rechtstreeks of onrechtstreeks verlopen. De bemiddelaar kan gesprekken hebben met slachtoffer en veroorzaker apart. In dat geval brengt hij vragen en boodschappen over van de ene naar de andere partij. Partijen kunnen er ook voor kiezen om elkaar te ontmoeten in een gezamenlijk gesprek. Dit wordt uiteraard goed voorbereid. De bemiddeling is vrijwillig, verloopt vertrouwelijk en is gratis.

Zolang je nog niet voor de rechtbank bent verschenen en het stafonderzoek nog loopt, moet het parket wel zijn toestemming geven om met een bemiddeling te starten.

De contactgegevens van een bemiddelingsdienst in je buurt vind je hier