Centra Algemeen Welzijnswerk

Het CAW staat open voor iedereen met vragen en problemen: volwassenen, jongeren en kinderen. Een afspraak maken kan door te bellen of langs te gaan. Je kan ook met een hulpverlener mailen, bellen of chatten. De eerste hulp is gratis.

De hulpverlening is vrijwillig en vertrouwelijk. Samen met jou zoeken hulpverleners naar een oplossing, via de mogelijkheden die bij jezelf en in je omgeving te vinden zijn. Ze wijzen ook de weg naar andere diensten of bemiddelen bij instanties die je sociale rechten kunnen verzekeren.

Sommige CAW's bieden langere begeleiding aan veroorzakers, binnen de dienst slachtofferhulp of de dienst justitieel welzijnswerk. Het onthaal van een CAW in jouw buurt kan hier meer over vertellen.

De contactgegevens van een CAW in je buurt, vind je op www.caw.be.