Tips voor de ouders

 • Vertel je kinderen op een eerlijke, gevoelige en constructieve manier over het gebeurde. Doe dit op maat van elk kind (afhankelijk van leeftijd en karakter van elk kind).
 • Zeg je kinderen dat ze er steeds over mogen praten of vragen over mogen stellen wanneer zij dit willen, maar push hen niet! 
 • Antwoord eerlijk op hun vragen. 
 • Toon je eigen gevoelens. Dit zorgt ervoor dat kinderen ook gemakkelijker hun gevoelens zullen tonen. 
 • Ga, wanneer ze willen praten, regelmatig na hoe je kinderen staan t.o.v. jou en het gebeurde: wat zijn hun ideeën? Moeten deze aangevuld of gecorrigeerd worden? Is er aanvullende informatie nodig? Speel eventueel het verkeersongeval na met speelgoedautootjes. Met welke gevoelens worstelen ze? 
 • Bespreek samen met het kind wie het gebeurde weet binnen familie, vriendenkring en school. Op die manier weten de kinderen waar ze terecht kunnen indien zij dit wensen. 
 • Overleg met je kinderen over het inlichten van de directeur en betrokken leerkrachten zodat ze ook een vertrouwenspersoon hebben op school. 
 • Licht de nieuwe leerkrachten bij een nieuw schooljaar in over het gebeurde. Verwerking kan immers uitgesteld worden of lange tijd na het gebeurde voortduren. 
 • Behoud de oude structuur en gewoonten van je gezin. Deze creëren veiligheid en houvast voor je kinderen, erg belangrijk in de verwerking. 
 • Biedt een luisterend oor aan je kinderen indien zij te maken krijgen met oordelende en veroordelende reacties uit de omgeving. 
 • Wees niet over-beschermend.   
 • Ga op zoek naar gespecialiseerde hulp indien nodig: centra geestelijke gezondheidszorg, kinderpsycholoog of therapeut met kennis van de thematiek.