Omgaan met emoties

symbool_voor kinderen en jongeren_website2014(anders)

Het veroorzaken van een ongeval kan ook zo een impact op je hebben dat een posttraumatische stressstoornis ontstaat. In 2004 ondervroegen onderzoekers Lowinger en Solomon 38 veroorzakers, 76,3% van hen leed aan een posttraumatisch stresssyndroom. Een aantal symptomen van een posttraumatisch stresssyndroom: 

  • Nachtmerries over of flashbacks van het ongeval hebben 
  • Vermijden van herinneringen aan het ongeval 
  • Moeilijk kunnen slapen 
  • Moeilijk kunnen concentreren 
  • Prikkelbaar, extreem gespannen en/of geïrriteerd zijn 
  • Hevige schrikreacties hebben 
  • Lusteloos zijn en contact met anderen vermijden 
  • Een negatief zelfbeeld, schaamte- en schuldgevoelens 

Als verschillende van deze symptomen gedurende langere tijd terugkomen, dan bespreek je dit best met je huisarts. 

Bij professionele hulpverlening lees je welke hulpverleners je kunnen bijstaan in je verwerkingsproces. Daarnaast helpt het sommige mensen om te praten met andere veroorzakers. Meer informatie vind je bij zelfhulpgroep

Herstelbemiddeling 

Wellicht heb je als veroorzaker spijt of vraag je je af hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Ook de familieleden van een veroorzaker of de nabestaanden van een veroorzaker die het ongeval niet heeft overleefd, kunnen met gelijkaardige vragen of schuldgevoelens achterblijven. 

Verantwoordelijkheid opnemen voor wat gebeurd is en de strafrechtelijke gevolgen dragen is belangrijk voor jezelf maar ook voor de betrokken slachtoffers. Je volle medewerking verlenen aan het onderzoek is dan ook een eerste belangrijke stap in de verwerking: trachten de feiten zo objectief mogelijk boven water te krijgen. In het onderdeel ‘Juridisch’ vind je meer informatie over hoe de strafrechtelijke procedure verloopt.

Daarnaast stel je je misschien de vraag of het kan en zinvol is om met het slachtoffer en/of zijn naaste familie of nabestaanden in contact te treden of op een of andere manier een gebaar te maken. AI is het steeds moeilijk in te schatten of dit op prijs zal gesteld worden, toch zeggen heel wat slachtoffers dat ze het betreuren als dit niet is gebeurd. Slachtoffers en hun naasten of nabestaanden hebben vaak vragen over de omstandigheden van het ongeval, wie de persoon is die het ongeval heeft veroorzaakt, wat de laatste woorden van een slachtoffer waren ...  Soms hebben ze de behoefte iets te zeggen tegen de veroorzaker. Misschien heb je als veroorzaker ook vragen voor het slachtoffer. Je kan ook je gevoelens van machteloosheid delen of je excuses formuleren los van de juridische afhandeling van het ongeval.

Kijk bij ’Professionele hulpverlening’ voor meer informatie over bemiddelingsdiensten, zij kunnen nagaan of de andere partij contact wil en eventueel een boodschap overbrengen of gesprek regelen.

Getuigenissen 

Het verhaal van vijf veroorzakers lees je in het boek ‘Mij overkomt het niet’ van Sabine Cocquyt. De gegevens vind je terug in de boekenlijst. 

In deze Koppen-reportage komen een veroorzaker en een nabestaande van een dodelijk slachtoffer aan het woord. Koppen zond in 2015 ook de Franse reportage ‘Een dode op je geweten’ uit, waarin twee veroorzakers van dodelijke verkeersongevallen hun verhaal vertellen.

Een interview met een veroorzaker op Radio 1 kan je hier beluisteren. 

In 2013 maakte Dossier Decaluwé (Radio 2) verschillende reportages over het veroorzaken van een verkeersongeval.

Britse tv-presentatrice Sophie Morghan praat in haar reportage ‘Licence to kill’ met veroorzakers en slachtoffers van verkeersongevallen. Ze veroorzaakte ook zelf een ongeval. 

'In één klap' is een Nederlandse reportage die het verhaal van vijf veroorzakers vertelt.

In een YouTube-filmpje vertelt Matthew Cordle over het dodelijk ongeval dat hij veroorzaakte, om anderen te wijzen op de gevolgen van drinken en rijden: 

Verderop op deze website kan je het verhaal lezen van Anita, die een ongeval veroorzaakte waarbij haar vriendin zwaargewond raakte,  en van een buschauffeur die een voetganger aanreed.

Kinderen van een veroorzaker

Kinderen van veroorzakers kunnen ongewild ‘afgerekend’ worden op hetgeen hun ouder heeft ‘gedaan’. Het is belangrijk om naast de verwerking van je eigen gevoelens, ook aandacht te schenken aan... Lees verder