Tijdens opname

Tips:

 • Zorg voor een vaste aanspreekpersoon gedurende het verblijf in het ziekenhuis. Ook als slachtoffers in het ziekenhuis of tijdens revalidatie overlijden is dat heel betekenisvol voor na- en naastbestaanden. Wanneer dit niet mogelijk is wegens verandering van afdeling, bespreek dan de overdracht naar de nieuwe aanspreekpersoon met de patiënt. Zorg voor een warme en volledige overdracht aan de nieuwe aanspreekpersoon zodat geen informatie verloren gaat. Een vertrouwd persoon tussen de vele betrokken disciplines is van onschatbare waarde in de periode na een verkeersongeval.
 • Bied elk verkeersslachtoffer (of zijn naasten) een gratis gids aan. Elk verkeersslachtoffer kan gratis een gids aanvragen. Professionals kunnen via dezelfde weg gratis een doos gidsen aanvragen voor op de dienst. Een digitale weerslag van de gids vind je hier.
 • Maak maximaal gebruik van informatiefolders in het ziekenhuis. Het schokkende karakter van een verkeersongeval maakt dat mondelinge informatie vaak niet meteen doordringt. Het gebruik van een folder(s) zorgt ervoor dat het slachtoffer en zijn naasten de informatie op een later tijdstip kunnen nalezen. 
 • Organiseer tijdens opname regelmatig overlegmomenten op de afdeling. Stem tijdens het overleg af tussen de verschillende disciplines en geef hierbij maximaal gehoor aan de noden van de patiënt en zijn mantelzorger(s). Spreek duidelijk af wie wat communiceert aan de patiënt en zijn mantelzorger(s) en wanneer een nieuw overleg zal plaatsvinden.
 • Communiceer tijdig de verwachte ontslagdatum. Pas indien nodig de ontslagdatum aan na evaluatie. Op die manier kan de patiënt en zijn mantelzorger(s) de nodige maatregelen treffen om het ontslag voor te bereiden.
 • Organiseer een vroegtijdige voorbereiding van het ontslag en geef hierbij maximaal gehoor aan de noden van de patiënt. Detecteer en houdt maximaal rekening met ontslagrisico’s:
  • Psychisch welzijn patiënt (kwetsbaarheid, moeilijke verwerking, vereenzaming, …)
  • Woonsituatie patiënt
  • Draagkracht mantelzorgers
  • Complexe zorgsituatie
  • Financiële moeilijkheden
  • Moeilijk verzekeringstechnisch traject:
 • Contacteer tijdig de noodzakelijke eerstelijnszorgdiensten en overleg regelmatig in de voorbereiding van het ontslag. Een goed contact tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg is een voorwaarde om de coördinatie van de thuiszorg voor te bereiden en te optimaliseren en een naadloze overgang te bekomen.

De begeleiding van kinderen en jongeren:

Kinderen en jongeren verwerken aangrijpende gebeurtenissen anders dan volwassenen. Een kind of jongere gaat met een moeilijke situatie om op een manier die eigen is aan zichzelf, aan zijn leeftijd en aan zijn mogelijkheden.

Brochure ‘Kinderen, slachtoffer van een schokkende gebeurtenis’

Bij overlijden

Iemand verliezen is een schokkende gebeurtenis. Vaak spreken nabestaanden over 'een leven voor het ongeval’ en 'een leven na het ongeval’. Iedereen gaat anders om met dit grote verlies. Kinderen en jongeren rouwen anders dan volwassenen. Er bestaat professionele hulpverlening, maar daarnaast hebben veel nabestaanden veel steun aan lotgenotencontact.

Overlijden in het ziekenhuis

Orgaandonatie

 

PDF
brochure_kinderen_schokkende-gebeurtenis_definitief_0
Download PDF (630 Kb)
PDF
Contactgegevens voor doorverwijzing gewond verkeersslachtoffer
Download PDF (154 Kb)
PDF
Contactgegevens voor doorverwijzing nabestaanden
Download PDF (154 Kb)
PDF
Contactgegevens voor doorverwijzing veroorzaker
Download PDF (151 Kb)