Ontslag

Overdracht ziekenhuis/revalidatiecentrum- eerstelijnszorg

Tips:

  • Organiseer een multidisciplinair overleg binnen de eerstelijnszorg ter voorbereiding van de terugkeer naar de thuissituatie. Doe een zo volledig mogelijke overdracht zodat de hulpverleners in de thuissituatie alle juiste info hebben om de zorg optimaal over te nemen en zodat de patiënt niet van nul moet starten. Een naadloze overgang zorgt ervoor dat alle energie ingezet kan worden in de revalidatie en verwerking van het ongeval.

Good practice: 

Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg

Werkgroep verkeersslachtoffers regio Mechelen (CAW Boom-Mechelen-Lier)

Listel vzw

Mijn zorgteamformulier SEL

Folder Het Transmuraal Zorgpad BZIO Oostende

  • Maak maximaal gebruik van een informatiefolder m.b.t. het ontslag. Het schokkende karakter van een verkeersongeval maakt dat mondelinge informatie vaak niet meteen doordringt. Het gebruik van een folder zorgt ervoor dat het slachtoffer en zijn naasten de informatie op een later tijdstip kunnen nalezen.

Good practice:

UZA Ontslagboekje - Wat na uw verblijf in het UZA?

  • Geef duidelijk aan of de patiënt nog terecht kan bij de sociale dienst na ontslag en waarmee. Bv. voor doorverwijzing naar de juiste instantie.
  • Geef de contactgegevens van de aanspreekpersoon (personen) of de telefonische bereikbaarheid van de dienst patiëntenbegeleiding mee aan de patiënt.

Overdracht ziekenhuis – revalidatiecentrum of revalidatieziekenhuis

Er zijn verschillende revalidatiecentra in Vlaanderen. Sommige bevinden zich binnen een ziekenhuis (revalidatieziekenhuis). Al deze centra hebben hun specialiteit, zowel op het vlak van letsels die ze behandelen als op het vlak van leeftijd.

Revalidatiecentra in Vlaanderen

Revalidatiecentra voor kinderen en jongeren

Good practice:

Tips:

  • Biedt zoveel mogelijk informatie over wat de patiënt kan verwachten in het revalidatiecentrum.

Good practice:

Patiënten onthaalbrochure Inkendaal revalidatieziekenhuis

Brochure Pulderbos

  • Organiseer voor het ontslag in het ziekenhuis een gesprek voor de patiënt met de revalidatiearts of sociale dienst van het revalidatiecentrum in het revalidatiecentrum (indien de medische problematiek dit toelaat). Geef de contactgegevens van de revalidatiearts en contactpersoon van de sociale dienst mee.


Doorverwijzing naar lotgenotenorganisaties

In het beginstadium is doorverwijzing naar lotgenotenorganisaties vaak nog niet aan de orde. Het verwerkingsproces moet nog starten, het acuut medische komt op de eerste plaats, …

Echter, het vrijblijvend meegeven van informatie over de bestaande lotgenotenorganisaties, vervolledigt de overdracht en wordt in een later stadium vaak erg geapprecieerd door de patiënt.

Zelfhulpgroepen voor gewond slachtoffer

Zelfhulpgroepen voor nabestaanden van een overleden slachtoffer

Op de website van Trefpunt Zelfhulp vind je een overzicht van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen.

 

PDF
uza_patbeg_ontslagboekje
Download PDF (179 Kb)