Contact met veroorzaker

Ieder jaar vallen duizenden verkeersslachtoffers. Ieder jaar veroorzaken dus evenveel mensen, zonder of met fout, een verkeersongeval. De schaamte en het schuldgevoel zijn vaak groot, drijven veroorzakers in een sociaal isolement en weerhouden hen hulp te vragen of te aanvaarden. Als hulpverlener is het belangrijk om je neutraal en onbevooroordeeld op te stellen en geen beschuldigingen te uiten.

Veroorzakers en slachtoffers van een verkeersongeval bevinden zich immers op een breed continuüm. Er is niet zoiets als 'het slachtoffer’ en 'de veroorzaker'. Een verkeersongeval kan het gevolg zijn van een zware fout, zoals overdreven snelheid, onder invloed rijden of roekeloos rijgedrag. Maar in heel wat gevallen is het een gevolg van een samenloop van omstandigheden, een inschattingsfout of op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn. Ook veroorzakers en hun omgeving worstelen met de gevolgen van het verkeersongeval.


Voor ondersteuning kan de veroorzaker terecht bij:

  • De dienst slachtofferbejegening van de lokale politiedienst.
  • De diensten slachtofferhulp van de Centra Algemeen Welzijnswerk: www.caw.be.
  • De zelfhulpgroep veroorzakers: Even-Zeer biedt telefonisch, per e-mail of face-to-face hulpverlening of brengt een bezoek aan huis. Deze dienstverlening is gratis. Contact met de zelfhulpgroep kan via de contactpagina op de website of via evenzeer@gmail.com.


Herstelbemiddeling

Rechtstreeks contact opnemen met de tegenpartij is vaak moeilijk voor de veroorzaker. Men is te emotioneel, voelt
zich schuldig, beschaamd, is erg bezorgd om de reactie van het slachtoffer .... De tussenkomst van een neutrale bemiddelaar kan helpen. Deze bemiddelaar legt het eerste contact naar de andere betrokken partij(en) en tracht een dialoog tot stand te brengen. Een bemiddeling kan rechtstreeks of onrechtstreeks verlopen. De bemiddelaar kan gesprekken hebben met slachtoffer en veroorzaker apart. In dat geval brengt hij vragen en boodschappen over van de ene naar de andere partij. Partijen kunnen er ook voor kiezen om elkaar te ontmoeten in een gezamenlijk gesprek. Dit wordt uiteraard goed voorbereid. De bemiddeling is vrijwillig, verloopt vertrouwelijk en is gratis.

Bemiddelingsdienst Moderator: www.moderator.be of info@moderator.be.

Tips:

  • Neem een neutrale, onbevooroordeelde houding aan en uit geen beschuldigingen.
  • Voorzie een aparte ruimte op de spoedafdeling voor de naasten van slachtoffer en veroorzaker.
  • Zorg ervoor dat een eventuele confrontatie tussen tussen (de naasten van)  slachtoffer en veroorzaker niet zonder begeleiding gebeurt.
  • Begeleid de veroorzaker bij de schuldvraag of verwijs door wanneer nodig.