Schadevergoeding voor nabestaanden

Soorten schade

Als rechthebbende die mee genoot van de inkomsten van de overleden persoon, kan je bij zijn overlijden vergoed worden voor de schade die het gevolg is van het wegvallen van die inkomsten. Meestal gaat het om schade die de partner heeft geleden als gevolg van het wegvallen van zijn of haar echtgenote/echtgenoot. Het kan ook gaan om schade die kinderen lijden als gevolg van het verlies van één of beide ouders. In dat geval houdt men rekening met het netto-inkomen van de overleden persoon.

Men gaat na in welke mate dat in de toekomst eventueel behouden had kunnen blijven of evolueren. Van dat inkomen wordt eerst het deel afgetrokken dat het overleden slachtoffer aan zijn eigen onderhoud besteedde. Wat overblijft, is dan het inkomen dat je als rechthebbende in de toekomst moet missen. De berekening van de economische schade is nog steeds laag bij het overlijden van een kind of wanneer de overleden persoon niet buitenshuis werkte en bijvoorbeeld voor het huishouden instond.

De vergoeding voor het inkomensverlies kan op twee manieren gebeuren: 

  • door de uitbetaling van een bepaald kapitaal; 
  • door de uitbetaling van een rente. 

In de meeste gevallen zal de uitbetaling in kapitaal gebeuren. 

Je lijdt eventueel ook een financieel verlies door het wegvallen van de inbreng in het huishouden door de overledene. Ook die schade kan worden vergoed. Je ontvangt morele schadevergoeding voor het leed door het verlies van een naaste. Ook begrafeniskosten worden voor vergoeding aanvaard.