Evaluatie van de gedragscode

De gedragscode voor verzekeraars over de omgang met slachtoffers met zware lichamelijke schade na een verkeersongeval is onvoldoende bekend. Dit blijkt uit een onderzoek van Rondpunt vzw bij verzekeraars en verkeersslachtoffers.

In de gedragscode verbinden verzekeraars zich ertoe de verkeersslachtoffers centraal te stellen in het schaderegelingsproces. Ze beloven een humaner contact met de slachtoffers en hen proactief te informeren. Deze gedragscode werd ingevoerd in februari 2011. Maar blijkt nu onvoldoende toegepast te worden in de praktijk. 

Beroep aantekenen tegen niet naleving van deze code kan bij de Ombudsman van de Verzekeringen. De slachtoffers kennen ook deze ombudsdienst niet, nochtans kunnen ze zo een klacht indienen bij een dienst die onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappij werkt . 56% reageert niet op de bevraging van Rondpunt. Rondpunt evalueert de toepassing van de gedragscode en bevraagt de verzekeraars via de contacten van Assuralia. 44% van de verzekeraars reageert op de bevraging van Rondpunt, kent de gedragscode en zegt ze toe te passen. 56% van de verzekeraars reageert niet ondanks ondersteuning van Assuralia en het sturen van een herinnering.

Gerdine Westland, toenmalig Algemeen coördinator van Rondpunt hierover:

“Dit stelt de betrokkenheid tot de gedragscode van de verzekeraars op zijn minst in vraag.”
“Zwaargewonde verkeersslachtoffers ervaren druk”

Er blijkt een positieve evolutie in de dossiers met dodelijke afloop. Daar lijkt de gedragscode te werken. Voor de zwaargewonde verkeersslachtoffers is dat niet het geval. Ze zijn niet geïnformeerd over de gedragscode en kennen ook de ombudsdienst niet. Ze ervaren soms druk om een minnelijke schikking te ondertekenen en komen door het niet of te laat uitbetalen van voorschotten in een moeilijke financiële situatie terecht. Ook als ze hulpmiddelen willen aankopen gaat dat niet zonder slag of stoot. 

De samenwerking tussen verzekeraars en het VAPH verloopt moeilijk. Eén van de slachtoffers: 

“Je bent slachtoffer, maar krijgt het gevoel dader te zijn.”
“Sinds 2011 kreeg de ombudsdienst van Assuralia niet één schriftelijke klacht”

Professor Frank Hutsebaut (KUL) verklaart: 

“Op het terrein hoor je enorm veel klachten, maar uit dit onderzoek blijkt dat sinds 2011 de ombudsdienst van Assuralia niet één schriftelijke klacht kreeg. Als ze het ernstig menen met hun informatieplicht, zouden ze in hun correspondentie op zijn minst moeten verwijzen naar de ombudsdienst, maar ze steken hem een beetje weg. Dit lijkt op windowdressing.”
“Voorkom secundaire victimisering”

De eindconclusie van Rondpunt in het rapport: 

“De gebrekkige informatie en communicatie bevestigt verkeersslachtoffers in hun afhankelijke en kwetsbare positie. Onwetendheid over de gedragscode en het bestaan van de ombudsdienst maakt dat deze gedragscode nog te weinig betekenisvol is."

Te vaak worden zij daardoor voor de tweede keer slachtoffer in het traject dat zij na het verkeersongeval doormaken. Dat moeten we in de toekomst voorkomen.

 

PDF
Gedragscode_BA_-_Zware_ongevallen
Download PDF (75 Kb)
PDF
Rapport_Evaluatie_Gedragscode BA verzekeraars_Rondpunt_122014
Download PDF (1.31 Mb)