Dodelijk arbeidsongeval

Werd een van je naaste familieleden het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een tijdelijke rente of lijfrente en de terugbetaling van de begrafeniskosten. Het is daarvoor niet nodig dat je de fout van de andere aansprakelijke en het oorzakelijk verband met je schade bewijst.

De arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt geen morele schade. Om morele schadevergoeding te bekomen kan je eventueel een beroep doen op de gewone burgerlijke aansprakelijkheidsregeling. Onder die regeling moet je wel de fout van een aansprakelijke en het oorzakelijk verband met je schade kunnen aantonen. 

Wanneer je als rechthebbende van een slachtoffer van een arbeidsongeval nog vragen hebt, kan je terecht bij Fedris, het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's.