Verzekeringen

Dodelijk arbeidsongeval

Werd een van je naaste familieleden het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een t ijdelijke rente of lijfrente en de terugbetaling van... Lees verder

Schadevergoeding voor nabestaanden

Soorten schade Als rechthebbende die mee genoot van de inkomsten van de overleden persoon, kan je bij zijn overlijden vergoed worden voor de schade die het gevolg is van het wegvallen van die... Lees verder