Je hebt een klacht over de pers

Heb je toch klachten over één of meerdere journalisten, dan kun je terecht bij de Raad voor de Journalistiek. Dit is een onafhankelijke instelling voor de behandeling van vragen en klachten over de journalistieke beroepspraktijk.

In 2010 schreef de Raad voor de Journalistiek de ‘Code van de Raad voor de Journalistiek’. In 2012 kwam een richtlijn tot stand over het gebruik van foto’s en gegevens te vinden op internet. Ook voor verkeersslachtoffers gelden deze richtlijnen. We sommen hieronder de belangrijkste op: 

  • De pers moet steeds rekening houden met het recht op privacy en met de menselijke waardigheid;
  • Het recht op informatie moet steeds afgewogen worden tegen het recht op privacy. Persoonlijke foto’s of gegevens, gevonden op internet, mogen enkel gebruikt worden als de journalist een noodzakelijk maatschappelijk belang ervan kan aantonen;
  • De pers moet terughoudend zijn bij het publiceren of vrijgeven van namen en identiteitsgegevens en zeker bij het maken en verspreiden van foto’s of beelden van minderjarigen of slachtoffers. In dat geval moet je er wel rekening mee houden dat de bekendheid en/of de maatschappelijke positie van de slachtoffers of de maatschappelijke relevantie van het gebeuren de identificatie kunnen verantwoorden. Als nabestaanden of slachtoffers zich verzetten tegen de openbaarmaking, moet de pers dit verbod naleven;
  • Bij het zoeken naar informatie mag er geen ongepaste druk uitgeoefend worden op slachtoffers en/of hun omgeving. Er mag geen sprake zijn van intimidatie of een aanhoudend lastigvallen van de betrokkenen;
  • Intieme, familiale of rouwplechtigheden moeten respectvol behandeld worden. De pers moet daarbij rekening houden met de wensen van de betrokkenen. 

Alle informatie vind je op de website van de Raad voor de Journalistiek.