Overlijden op de plaats van het ongeval

Wanneer een persoon onmiddellijk overlijdt dan zal de dokter (meestal een urgentiearts) dit vaststellen op de plaats waar het ongeval gebeurd is. Het lichaam moet daarna vaak een tijd ter plaatse blijven, zodat politie en parketdeskundige bewijsmateriaal kunnen verzamelen. In de ministeriële richtlijn van 16 september 1998 staat wel dat het lichaam van het slachtoffer zo snel mogelijk moet worden overgebracht naar een geschikte plaats, zodra het onderzoek dat mogelijk maakt. Als familie van de overledene op de plaats van het ongeval komt, moeten zij ook de kans krijgen om het lichaam te zien. Lees hierover ook: Afscheid nemen van het lichaam.

De politie zal een begrafenisondernemer oproepen om het lichaam over te brengen naar een mortuarium of een privéfunerarium, al naargelang de beschikbare ruimte en/of plaatselijke regels. Als de procureur toestemming geeft, zal het lichaam daar worden gewassen en aangekleed. In sommige gevallen beveelt de procureur een autopsie, waardoor het langer duurt voor het lichaam wordt vrijgegeven. Achteraf kun je kiezen om het lichaam te laten overbrengen naar een andere plaats en de uitvaart te laten regelen door een andere begrafenisondernemer.