Orgaandonatie

Iemand die in een verkeersongeval overlijdt, komt in aanmerking als orgaandonor. Dit geldt zeker voor jonge en gezonde mensen. Wettelijk gezien mag men bij iedere meerderjarige Belg organen wegnemen, tenzij hij daar zelf schriftelijk verzet tegen heeft aangetekend.

Het kan zijn dat je op een bepaald moment geconfronteerd wordt met de vraag tot orgaanafstand van een overleden familielid. Dat is een zeer persoonlijke keuze. Het kan een steun zijn om te weten dat de dood van je geliefde kan leiden tot het verbeteren van de gezondheid van iemand anders.

Vooraleer jou de vraag wordt gesteld of organen mogen worden weggenomen, is de hersendood van het slachtoffer vastgesteld door drie artsen die geen deel uitmaken van het transplantatieteam.

Zodra je toestemming gegeven hebt, wordt een procedure in gang gezet. Die kan gemakkelijk enkele uren in beslag nemen. Ondertussen wordt het lichaam van je dierbare ondersteund om voldoende zuurstof en bloeddruk op de organen te houden. De persoon lijdt dan geen pijn. Je kan ondertussen bij je dierbare blijven.

Het wegnemen van de organen gebeurt via een operatieve ingreep die met grote zorgzaamheid wordt verricht. Het lichaam wordt daarna teruggebracht naar de dienst intensieve zorgen, waar je nog afscheid kan nemen.

De vereniging Navado bestaat uit mensen die iemand dierbaar verloren hebben en waarbij overgegaan is tot orgaandonatie. Navado biedt een luisterend oor, brengt lotgenoten in contact met elkaar, beantwoordt vragen en verwijst door. Jaarlijks organiseert Navado een nabestaandendag, een dag waarop zowel nabestaanden van donoren als getransplanteerden worden uitgenodigd.

Lichaamsafstand

Lichaamsafstand is iets anders dan orgaandonatie. Bij lichaamsafstand heeft de overleden persoon tijdens zijn leven beslist om zijn lichaam ter beschikking te stellen aan het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat er geen orgaandonatie mogelijk is. Je dient er ook rekening mee te houden dat een eventuele plechtigheid na het overlijden plaatsvindt in afwezigheid van het lichaam. Nadat het lichaam voor onderzoek en/of voor opleiding is gebruikt, wordt het begraven of gecremeerd volgens de wens van de overledene of zijn familie.