Overlijden in het ziekenhuis

Wanneer een persoon overlijdt in het ziekenhuis zal die overgebracht worden naar het mortuarium van het ziekenhuis of van de dienst spoedgevallen. Als de procureur toestemming geeft, zal het lichaam door verzorgenden van het ziekenhuis of van het mortuarium worden gewassen en aangekleed. In sommige gevallen beveelt de procureur een autopsie, waardoor het langer duurt voor het lichaam wordt vrijgegeven. Lees verder bij Afscheid nemen van het lichaam.

Voordat  een persoon overlijdt is het soms duidelijk dat hij hersendood is. Dan zal het ziekenhuis waarschijnlijk vragen of de familie akkoord is met orgaandonatie. 

Je leest hierover meer in de tekst Orgaandonatie.

Je kunt in het ziekenhuis psychologische bijstand krijgen. Je kan vragen om te praten met een moreel consulent of met een geestelijke. Je kan ook beroep doen op een maatschappelijk werker van de Dienst Patiëntenbegeleiding of een psycholoog die verbonden is aan de sociale dienst van het ziekenhuis.

Als je vragen hebt, ook na het overlijden, vraag dan een gesprek met de dokter(s) die je dierbare behandelden. Het kan belangrijk voor je  zijn om te weten in welke toestand je dierbare is binnengebracht en welke onderzoeken of ingrepen gebeurden. Meer over patiëntenrechten?

Als je klachten hebt over het ziekenhuis, dan kan je terecht bij de ombudsdienst van ziekenhuis Als je niet tevreden bent over de manier waarop deze ombudsdienst met jouw klacht omgaat, dan kan je contact opnemen met de Federale ombudsdienst "Rechten van de patiënt".

Orgaandonatie

Iemand die in een verkeersongeval overlijdt, komt in aanmerking als orgaandonor. Dit geldt zeker voor jonge en gezonde mensen. Wettelijk gezien mag men bij iedere meerderjarige Belg organen wegnemen,... Lees verder

Autopsie

Een autopsie gebeurt wanneer er onduidelijkheid is over de omstandigheden van het ongeval. Het is de onderzoeksrechter die beslist of een autopsie nodig is. Men spreekt dan over een forensische... Lees verder