De afscheidsceremonie

symbool_voor kinderen en jongeren_website2014(anders)

Je wordt al snel gevraagd om te beslissen of je een crematie of begrafenis wil. Soms heeft de overledene bij leven zijn keuze zelf bepaald, bij de burgerlijke stand. Zo niet kiezen de nabestaanden voor een passende plechtigheid.

Afhankelijk van de mensvisie of geloofsovertuiging van de overledene, kun je kiezen tussen een religieuze, een vrijzinnig-humanistische of een burgerlijke afscheidsplechtigheid. Hiervoor kun je terecht bij respectievelijk de vertegenwoordigers van de erediensten, de Centra Morele Dienstverlening en de crematoria of de begrafenisondernemers. 

Enkele tips: 

  • In de eerste dagen na het overlijden kan het een grote steun zijn om iemand die je vertrouwt te vragen om je bij te staan in beslissingen met belangrijke financiële gevolgen. Het is normaal dat je in deze moeilijke omstandigheden zelf weinig nadenkt over sommige kosten, zoals die voor een kist of de plechtigheid. Deze vertrouwenspersoon kan hiervoor aandacht hebben en nagaan of beslissingen die je neemt, ook financieel haalbaar zijn. 
  • Wanneer je een beroep kunt doen op een verzekering, zijn de kosten voor het vervoer en de begrafenis van een verkeersslachtoffer mogelijks terugbetaald. Het is daarom belangrijk dat je alle bewijzen van gemaakte kosten bijhoudt. 
  • Vraag aan de begrafenisondernemer steeds een offerte, om geschillen te voorkomen op het moment dat de rekening komt. Aarzel niet om de nodige uitleg te vragen bij de diverse uitgavenposten. 

De rol die kinderen en jongeren kunnen spelen bij de afscheidsceremonie.

Wanneer een lichaam is opgebaard in een mortuarium, kunnen ook kinderen een laatste groet brengen aan de overledene. Moedig je kind aan om afscheid te nemen. Een kind kan vaak meer aan dan volwassenen denken. Door de overledene een laatste keer te kunnen zien en misschien voelen, dringt de realiteit beter door. Help het schrikbeeld dat je kind eventueel heeft wegnemen. Probeer te achterhalen waarvoor je kind precies bang is, waarom het niet wil gaan. Vertel je kind dat dit de laatste keer is dat het broer, zus, vriend, mama of papa nog eens kan zien.

Maar … respecteer altijd de keuze van je kind. Je kind heeft het recht zelf te beslissen of het wel of niet gaat. Bereid het in elk geval voor op wat het zal zien. Vertel je kind dat het lichaam koud aanvoelt en anders ruikt. Misschien is het lichaam of het gezicht van de overledene verwond. Richt de aandacht van je kind dan op wat voor jullie nog wel herkenbaar is, bijvoorbeeld een hand.

  Tips:

  • Laat kinderen bij een overlijden zelf beslissen of ze al dan niet afscheid willen nemen van de overledene en/of aanwezig zijn bij de afscheidsplechtigheid.    
  • Voor kinderen die de overledene niet willen zien, kan een foto op een later moment belangrijk zijn.   
  • Respecteer altijd de keuze van het kind. Zorg ervoor dat het kind op moeilijke momenten bijgestaan wordt door iemand die het vertrouwt en die rustig is.     
  • Geef een eerlijk antwoord op alle vragen van het kind. Dat neemt het schrikbeeld dat het eventueel heeft weg.