Overlijden en afscheid

Overlijden op de plaats van het ongeval

Wanneer een persoon onmiddellijk overlijdt dan zal de dokter (meestal een urgentiearts) dit vaststellen op de plaats waar het ongeval gebeurd is. Het lichaam moet daarna vaak een tijd ter plaatse... Lees verder

Overlijden in het ziekenhuis

Wanneer een persoon overlijdt in het ziekenhuis zal die overgebracht worden naar het mortuarium van het ziekenhuis of van de dienst spoedgevallen. Als de procureur toestemming geeft, zal het lichaam... Lees verder

Afscheid nemen van het lichaam

Of je afscheid wil nemen of een groet wil brengen aan de overleden persoon, is een persoonlijke keuze. Niemand kan dat voor jou bepalen. Je kunt wel vragen om je daarin bij te staan en je voor te... Lees verder

Regelen voor het afscheidnemen

Je bent ongetwijfeld met andere dingen bezig dan administratie. Toch zijn er een aantal dingen die je niet uit het oog mag verliezen bij overlijden.  De begrafenisondernemer regelt met jou de... Lees verder

De afscheidsceremonie

Je wordt al snel gevraagd om te beslissen of je een crematie of begrafenis wil. Soms heeft de overledene bij leven zijn keuze zelf bepaald, bij de burgerlijke stand. Zo niet kiezen de nabestaanden... Lees verder

Regelen na de afscheidsceremonie

Hieronder vind je een overzicht van zaken die je moet regelen na de afscheidsceremonie. Mutualiteit  De partner of kinderen die als persoon ten laste opgegeven staan op het boekje van de... Lees verder

Nalatenschap en testament

Nalatenschap De wettelijke erfgenamen en eventuele legatarissen dienen een aangifte van nalatenschap in te dienen bij de belastingdiensten. Dat moet gebeuren bij het registratiekantoor van de gemeente... Lees verder