Herstelbemiddeling in verkeerszaken

Iedereen die bij een gerechtelijk dossier betrokken is, kan de tussenkomst van een bemiddelaar vragen. Ook betrokkenen bij een ernstig verkeersongeval kunnen dus bemiddeling na een verkeersongeval aanvragen. Een aantal bemiddelingsdiensten is door de wet aangeduid om deze taak op zich te nemen.


De bemiddelaar is een neutrale tussenpersoon. Hij biedt de veroorzaker van een ongeval en het slachtoffer of zijn nabestaanden de kans om met elkaar te communiceren over het ongeval. Deze communicatie kan rechtstreeks (een gesprek of ontmoeting voorbereid door de bemiddelaar) of onrechtstreeks (vragen of boodschappen doorgeven via de bemiddelaar) gebeuren.
De bemiddeling is altijd vrijwillig: alle partijen moeten ermee instemmen en kunnen de bemiddeling steeds stopzetten. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Beide partijen kunnen ook afspreken om wat zij besproken hebben, aan de rechtbank te laten weten. Dit gebeurt via een schriftelijke overeenkomst die aan het gerechtelijke dossier wordt toegevoegd.

In de nota 'Herstelbemiddeling in verkeerszaken' lees je een aantal concrete vragen die bij bemiddeling na een verkeersongeval aan bod kwamen.

 

PDF
Reflectie_Herstelbemiddeling in verkeerszaken_122014
Download PDF (511 Kb)