Juridisch

Overzicht juridische stappen

De juridische afwikkeling van een verkeersongeval kan soms lang duren. Dit traject kan erg belastend zijn. Misschien ben je niet vertrouwd met de gebruikte woorden en stappen tijdens de juridische... Lees verder

Inzage in strafdossier

Een van de zeven basisrechten van het slachtoffer van een misdrijf is het recht op het verkrijgen van informatie. Dit is echter niet hetzelfde als het recht op dossierinzage. Of je inzage krijgt,... Lees verder

download PDF (911 Kb)

Burgerlijke partijstelling

Wie meent slachtoffer van een verkeersmisdrijf te zijn geweest, kan van de dader schadeloosstelling eisen via een minnelijke schikking (dit is de snelste manier). Als men niet tot een minnelijke... Lees verder

Kosten gerechtelijke procedure

Wie betaalt je advocaat? Het is altijd zinvol je te laten bijstaan door een advocaat. Die kan erop toezien dat al je rechten gegarandeerd worden. Maar de kosten voor een advocaat kunnen oplopen. Bij... Lees verder

Statuut van benadeelde persoon

Door je te laten registreren als benadeelde persoon, word je op de hoogte gebracht van belangrijke stappen in de gerechtelijke procedure. Je zal per brief bericht krijgen over: een eventuele... Lees verder

De rol van de verkeersdeskundige

Wanneer een verkeersongeval heeft plaatsgevonden, is het als nabestaande heel belangrijk om te kunnen begrijpen hoe en waarom het ongeval is gebeurd. Een verkeersdeskundige zal onmiddellijk na het... Lees verder