Zelfhulpgroepen

symbool_voor kinderen en jongeren_website2014(anders)

Het besef groeit dat er geen tijd staat op rouw en verwerking. Als nabestaande heb je vaak heel lang de behoefte om op verhaal te komen. Daarom kan het zinvol zijn je aan te sluiten bij een  lotgenotenorganisatie. Daar kun je, bij mensen met een gelijkaardige ervaring, praten over je gevoelens en ervaringen. Je vindt herkenning en erkenning bij mensen die hetzelfde meemaakten en het kan hoopvol en troostend zijn om te horen hoe zij hun overleden dierbare een plaats blijven geven in hun leven.

Ouders van Verongelukte Kinderen 

Voor ouders van wie een kind overleden is bij een verkeersongeval bestaat de lotgenotenwerking Ouders van Verongelukte Kinderen. De lotgenotenwerking van OVK biedt ouders, broers en zussen van jonge verkeersslachtoffers de gelegenheid elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en naar mekaar te luisteren. Regelmatig worden er praatavonden, wandelingen en weekends georganiseerd. Op de virtuele sterrenhemel op de website van OVK kun je een ster maken voor een verongelukt kind. Wanneer je het moeilijk hebt, open je de ster en kun je je gevoelens en gedachten neerschrijven. www.ovk.be

Ouders van een Overleden Kind 

Ouders van een Overleden Kind is een vereniging van en voor alle ouders die een kind verloren hebben, ongeacht de leeftijd of doodsoorzaak. OVOK organiseert praatavonden, informatiesessies en een jaarlijkse landelijke dag. www.ovok.be

Contempo vzw 

Personen die jong een partner verloren, kunnen aansluiten bij een rouwzorggroep of rouwzorgweekend van vzw Contempo. www.vzwcontempo.be

Rouwzorg Vlaanderen 

Rouwzorg Vlaanderen vzw is een vrijwilligersorganisatie rond ‘zorg om mensen in rouw’.  Het werkterrein ligt in en rond Antwerpen. Rouwzorg Vlaanderen organiseert lotgenotengroepen en vormings- en informatiemomenten. www.rouwzorgvlaanderen.be

KULeuven 

De universitaire parochie van de KULeuven heeft een rouwaanbod, met onder meer vorming, en zowel een lotgenotengroep voor volwassenen (+25 jaar) als voor jongvolwassenen. https://www.kuleuven.be/up/extra/rouwaanbod

Trefpunt Zelfhulp 

Vele mensen denken bij de term 'lotgenotenvereniging' of 'zelfhulpgroep' dadelijk aan een praatgroep. Maar er gebeurt veel meer. Ben je op zoek naar een zelfhulpgroep? Wil je meer te weten komen over wat zo’n groepen eigenlijk doen? Of zelf een nieuwe groep opstarten? Op de website van Trefpunt Zelfhulp vind je antwoorden op deze en andere vragen. www.zelfhulp.be

Bisdom Antwerpen

De vormingsdienst van het Bisdom Antwerpen organiseert twee keer per jaar een weekend voor mensen die hun partner verloren. www.verderlevenzonderjou.tk

Zelfhulpgroepen voor kinderen en jongeren

Bij Ouders van Verongelukte Kinderen kunnen ook de broers en zussen van overleden kinderen terecht. OVK organiseert, vaak samen met partnerorganisaties, activiteiten waar brussen elkaar en andere rouwende kinderen en jongeren kunnen ontmoeten.
  Meer info vind je hier.

Vzw Missing You organiseert op verschillende plaatsen in Vlaanderen rouwgroepen voor jongeren en jongvolwassenen. Op haar jaarlijkse ontmoetingsdag kan iedereen van 6 tot 30 jaar die een dierbare verloor deelnemen aan workshops per leeftijdsgroep. Op haar website geeft Missing You heel wat informatie over rouwen, aangepast aan verschillende leeftijdsgroepen. www.missingyou.be

Sommige Centra Algemeen Welzijnswerk organiseren praatgroepen voor kinderen tot 12 jaar die iemand verloren in een verkeersongeval, bij een misdrijf of door zelfdoding. Informeer bij het CAW in jouw buurt: www.caw.be.

De verschillende afdelingen van Jongerenpastoraal Vlaanderen organiseren regelmatig praatgroepen voor rouwende jongeren of jongvolwassenen. Meer info vind je hier.

De universitaire parochie van de KULeuven heeft een rouwaanbod, met onder andere vorming, en een lotgenotengroep voor jongvolwassenen (-25 jaar). Meer info vind je hier.