Therapeuten, counselors, coaches, psychologen en psychiaters

Je kunt ook bij een onafhankelijke hulpverlener, zoals een therapeut of psycholoog, terecht voor psychosociale begeleiding. Vraag tijdens een eerste gesprek wat voor opleiding deze persoon gehad heeft en vanuit welke filosofie of stroming hij werkt. Maak van het eerste gesprek gebruik om te kijken of de manier van werken van de hulpverlener bij jou past. Vraag ook hoe de hulpverlener het vervolg van de begeleiding ziet, bijvoorbeeld hoe vaak en om de hoeveel tijd jullie zullen afspreken.

  • Counselor is geen beschermde benaming. Iedereen mag zich dus zo noemen, zonder een bepaalde opleiding gevolgd te hebben. Meestal zijn dit wel mensen die een diploma hebben als hulpverlener. Er zijn ook counselors die zich specialiseren in bijvoorbeeld rouw. 
  • Een psycholoog is iemand die een vijfjarige opleiding psychologie aan de universiteit volgde. Daarnaast kan een psycholoog zich verder specialiseren door een therapeutenopleiding of andere cursussen te volgen. 
  • Een psychiater is een dokter met een specialisatie psychiatrie. Naast gesprekken, kan deze persoon jou ook medicatie, zoals antidepressiva, voorschrijven. 
  • Een (psycho-)therapeut is meestal een hulpverlener die naast zijn basisopleiding een meerjarige opleiding gevolgd heeft in een bepaalde therapeutische stroming: gedragstherapie, systeemtherapie, cliëntgerichte therapie of psychoanalyse. Vraag hier gerust meer uitleg over, want dit bepaalt hoe de therapeut de begeleiding zal aanpakken. Op dit moment werkt men aan een wettelijk kader voor de erkenning van therapeuten. 
  • Coaches helpen mensen in de eerste plaats om bepaalde doelen te bereiken. Zij gaan minder aan de slag met de onderliggende psychologische problemen. 

Het tarief waaraan deze hulpverleners werken kan variëren. Informeer bij je ziekenfonds of zij een deel van de begeleiding terugbetaalt. Sommige ziekenfondsen hebben een lijst met therapeuten met wie ze hierover een overeenkomst hebben. Je huisarts, een Centrum Algemeen Welzijnswerk of Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in je buurt kan je helpen een goede hulpverlener te vinden.