Centra Geestelijke Gezondheidszorg

In de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) werken teams van maatschappelijk werkers, therapeuten, psychiaters en psychologen die je kunnen helpen bij jouw rouwproces. Gesprekken en begeleiding staan hier centraal. Vaak is het slachtofferhulp van het Centrum Algemeen Welzijnswerk dat mensen doorverwijst naar een CGG.

De contactgegevens voor een CGG vind je op www.fdgg.be.