Onderwijs tijdens opname

Als je kind zwaargewond raakte bij een verkeersongeval, dan kan het wanneer het aan de betere hand is, eventueel les volgen in de ziekenhuisschool of de school in het revalidatieziekenhuis of revalidatiecentrum. Deze bieden onderwijs op maat aan gehospitaliseerde of revaliderende kinderen, ook wel type 5 genoemd. Het gaat om gratis onderwijs op maat gedurende enkele lesuren per dag. 

Afhankelijk van de draagkracht en in overleg met het behandelende team, krijgt je kind les op de kamer of in de leefgroep gedurende de revalidatieperiode. Wanneer dit lukt, sluit je kind aan bij een klasgroep. Binnen elke klasgroep wordt nog gedifferentieerd omdat er ook grote verschillen tussen kinderen of jongeren in eenzelfde groep kunnen bestaan. Men moet immers rekening houden met bijvoorbeeld fysieke beperkingen of de gevolgen van een neurologisch letsel. Vaak is er een nauw contact met de thuisschool en wordt hetzelfde lesprogramma, rekening houdend met leerinhouden en methode, gegeven. Zo wordt de leerachterstand beperkt en de maatschappelijke re-integratie van je kind bevorderd. 

Er zijn ziekenhuisscholen voor het kleuter-, lager-, en secundair onderwijs. Het leerproces wordt herstart of gestart waar het ongeval het heeft onderbroken of teruggebracht. Langzaamaan wordt je kind begeleid om terug in te stappen in het onderwijs, wat zijn niveau ook is. Via geleidelijke re-integratie sluit hij opnieuw aan. Eerst om opnieuw sociaal te functioneren in groepsverband, later ook om leerstofeenheden te verwerken en terug aansluiting te vinden bij een bepaalde onderwijsvorm. 

Naast les volgen in het ziekenhuis of revalidatiecentrum bestaat ook de mogelijkheid om via de computer rechtstreeks les te volgen met de klasgenoten. Dit heet Synchroon Internetonderwijs of SIO. SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt je kind voor op zijn terugkeer naar school. Het zorgt ervoor dat de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen behouden blijft. SIO is zowel voor jou als voor de school gratis.

Bednet vzw organiseert en begeleidt SIO in alle scholen van het leerplichtonderwijs die daarvoor in aanmerking komen. Bednet verbindt het gehospitaliseerde of revaliderende kind live via internet met zijn eigen klas. De klas ziet zo je kind - de Bednetter - op het computerscherm achteraan in de klas. Via een camera die je kind zelf bestuurt, kan het de lessen volgen en met zijn klasgenoten praten. Bednet ondersteunt je tijdens het hele traject. 

Synchroon internetonderwijs biedt echter niet voor elk kind een oplossing. Samen met alle betrokkenen zal Bednet afwegen of SIO voor jouw kind een haalbare en goede oplossing is.