Ziekenhuisopname

symbool_voor kinderen en jongeren_website2014(anders)

Wanneer je zwaargewond bent geraakt in een verkeersongeval, zal de ziekenwagen je meestal naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen. Indien het letsel van specifieke aard is, bijvoorbeeld een hersenletsel, dan kunnen de hulpdiensten beslissen om je naar een verder gelegen, meer gespecialiseerd ziekenhuis te brengen. Je medische toestand en de noodzakelijke verzorging zijn hierbij de belangrijkste criteria.

Indien je toestand het toelaat, zal je gevraagd worden enkele administratieve zaken te vervullen. Zo kan men je ziekenhuisdossier beheren. Is je toestand zeer ernstig of zelfs kritiek, dan zal dit later in orde gebracht worden, bijvoorbeeld door een familielid.

Wat heeft het ziekenhuis nodig?

 • Je elektronische identiteitskaart (eID) of paspoort;
 • Bij kinderen: een Kids-ID of isi+-kaart en de elektronische identiteitskaart van de persoon bij wie het kind ten laste is bij het ziekenfonds;  Je gegevens van het ziekenfonds;Elk document dat je lidmaatschap tot een organisme bevestigt dat mogelijk tussenkomt voor de hospitalisatiekosten, bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering.

Wanneer je deze documenten niet kan voorleggen - je bent bijvoorbeeld niet bij een ziekenfonds aangesloten - dan vraagt men een voorschot.

Tip:

 • Vergeet niet om zo snel mogelijk je verzekeraar* en ziekenfonds te verwittigen. Zie ook hoofdstuk 1 (p. 13) over wat er moet gebeuren onmiddellijk na het ongeval.

Bij ernstige verwondingen word je meteen onderzocht door een of meerdere artsen en verpleegkundigen van de spoedgevallendienst of door een of meerdere specialisten van andere diensten. Is je toestand eerder stabiel, dan zal de aandacht eerst gaan naar de ernstiger verwonde slachtoffers. Afhankelijk van het aantal aanwezige patiënten op de spoedgevallendienst zal je verder verzorgd worden. Het ziekenhuis zal proberen om de wachttijden tot een minimum te beperken. Vaak zullen er ook laboratoriumonderzoeken en scans nodig zijn.

Is een operatie niet noodzakelijk, dan kan je meteen in een gewone ziekenhuiskamer terecht.

De kans bestaat echter dat je meteen een chirurgische ingreep moet ondergaan. Afhankelijk van de ernst van de verwonding(en) en de ingreep, word je na de ingreep naar een gewone ziekenhuiskamer gebracht of krijg je een kamer op de dienst intensieve zorgen*. Bij opname op de dienst intensieve zorgen zal je, van zodra de meest kritieke fase voorbij is, overgebracht worden naar een gewone ziekenhuiskamer.

Als naaste kom je met andere familieleden of vrienden vaak samen in het ziekenhuis. Bij ernstige verwondingen moet je soms lange tijd wachten voor je bij het slachtoffer mag. Het medisch team geeft voorrang aan de medische verzorging, maar het welzijn van de patiënt en zijn familie wordt niet uit het oog verloren. Artsen en verplegend personeel zullen proberen om de familie zo snel mogelijk bij de patiënt toe te laten. Op deze cruciale momenten is de nabijheid van de naaste familie belangrijk.

Administratieve tips bij opname op de spoeddienst:

 • Vraag, zodra het mogelijk is, een getuigschrift dat de vastgestelde letsels beschrijft. Je verzekeringsmaatschappij en de adviserend geneesheer* van je ziekenfonds hebben dit nodig. Ook je eventuele werkgever of school hebben een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid/afwezigheid nodig. De arts kan hiervoor het document ‘Vertrouwelijk’ invullen dat je dan binnenbrengt bij het ziekenfonds.
 • Maak een kopie van elk document dat verband houdt met het ongeval, vooraleer je het origineel naar de betrokken instellingen stuurt.
 • Verzamel alle documenten of alle kopieën van documenten en maak steeds een actueel overzicht van alle bedragen die je reeds betaald hebt. Je kan een overzicht opvragen bij je ziekenfonds. 
 • Laat de arts een medisch getuigschrift ‘onder voorbehoud’ opstellen van letsels die nog niet opgemerkt of opgetreden zijn.

Ziekenhuisopname van je kind

Kinderen hebben specifieke noden en kunnen niet behandeld worden als kleine volwassenen. Niet alleen het ziekenhuispersoneel, maar ook jij als ouder draagt bij tot een zo aangenaam mogelijk ziekenhuisverblijf van je kind.

Tips bij de ziekenhuisopname van je kind:    

 • Ga op zoek naar informatie over kindgerichte voorzieningen in het ziekenhuis zoals een ziekenhuisschool;
 • Probeer zoveel mogelijk open kaart te spelen met je kind. Lieg het niet voor dat het geen pijn zal hebben. Wanneer het kind dan toch pijn heeft, verliest het zijn vertrouwen;
 • Bekijk de participatiemogelijkheden voor ouders in het ziekenhuis; 
 • Informeer over de 'rooming-in' mogelijkheid (blijven overnachten als ouder) en op welke manier deze georganiseerd is; 
 • Stel al je vragen aan de arts en het verplegend of omkaderend personeel. Informeer of je aanwezig mag zijn bij de inleiding van de narcose en bij het ontwaken van je kind.     

Onderwijs tijdens ziekenhuisopname of revalidatie     

Als je kind zwaargewond raakte bij een verkeersongeval, dan kan het wanneer het aan de betere hand is, eventueel les volgen in de ziekenhuisschool of de school in het revalidatieziekenhuis of revalidatiecentrum. Deze bieden onderwijs op maat aan gehospitaliseerde of revaliderende kinderen, ook wel type 5 genoemd. Het gaat om gratis onderwijs op maat gedurende enkele lesuren per dag. Afhankelijk van de draagkracht en in overleg met het behandelende team, krijgt je kind les op de kamer of in de leefgroep gedurende de revalidatieperiode. Wanneer dit lukt, sluit je kind aan bij een klasgroep. Binnen elke klasgroep wordt nog gedifferentieerd omdat er ook grote verschillen tussen kinderen of jongeren in eenzelfde groep kunnen bestaan. Men moet immers rekening houden met bijvoorbeeld fysieke beperkingen of de gevolgen van een neurologisch letsel. Vaak is er een nauw contact met de thuisschool en wordt hetzelfde lesprogramma, rekening houdend met leerinhouden en methode, gegeven. Zo wordt de leerachterstand beperkt en de maatschappelijke re-integratie van je kind bevorderd.

Er zijn ziekenhuisscholen voor het kleuter-, lager-, en secundair onderwijs. Het leerproces wordt herstart of gestart waar het ongeval het heeft onderbroken of teruggebracht. Langzaamaan wordt je kind begeleid om terug in te stappen in het onderwijs, wat zijn niveau ook is. Via geleidelijke re-integratie sluit hij opnieuw aan. Eerst om opnieuw sociaal te functioneren in groepsverband, later ook om leerstofeenheden te verwerken en terug aansluiting te vinden bij een bepaalde onderwijsvorm.

Naast les volgen in het ziekenhuis of revalidatiecentrum bestaat ook de mogelijkheid om via de computer rechtstreeks les te volgen met de klasgenoten. Dit heet Synchroon Internetonderwijs of SIO. SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt je kind voor op zijn terugkeer naar school. Het zorgt ervoor dat de band met de school, de leerkrachten en de medeleerlingen behouden blijft. SIO is zowel voor jou als voor de school gratis.

Bednet vzw organiseert en begeleidt SIO in alle scholen van het leerplichtonderwijs die daarvoor in aanmerking komen. Bednet verbindt het gehospitaliseerde of revaliderende kind live via internet met zijn eigen klas. De klas ziet zo je kind - de Bednetter - op het computerscherm achteraan in de klas. Via een camera die je kind zelf bestuurt, kan het de lessen volgen en met zijn klasgenoten praten. Bednet ondersteunt je tijdens het hele traject.

Synchroon internetonderwijs biedt echter niet voor elk kind een oplossing. Samen met alle betrokkenen zal Bednet afwegen of SIO voor jouw kind een haalbare en goede oplossing is.