Ziekenhuisopname

symbool_voor kinderen en jongeren_website2014(anders)

Bij levensbedreigende verwondingen word je onmiddellijk onderzocht door één of meerdere artsen en verpleegkundigen van de spoedgevallendienst of door één of meerdere specialisten van andere diensten. Is je toestand eerder stabiel, dan zal de aandacht eerst gaan naar de meer ernstig gewonde slachtoffers. Afhankelijk van het aantal aanwezige patiënten op de spoedafdeling word je verder verzorgd.

Het ziekenhuis probeert om de wachttijden tot een minimum te beperken. Vaak zijn er ook laboratoriumonderzoeken en röntgenopnamen nodig. De kans bestaat dat je meteen een chirurgische ingreep moet ondergaan. Nadien kom je dan een tijd op de dienst intensieve zorgen terecht. Is een operatie niet noodzakelijk, dan word je eventueel meteen in een gewone ziekenhuiskamer opgenomen.

Indien je toestand het toelaat, wordt je gevraagd enkele administratieve taken te vervullen. Zo beheert men je ziekenhuisdossier.
Is je toestand zeer ernstig of zelfs kritiek, dan zal dit later in orde gebracht worden, bijvoorbeeld door een familielid.

Wat heeft het ziekenhuis nodig?

  • je identiteitskaart of paspoort;
  • je gegevens van het ziekenfonds;
  • je SIS-kaart of Europese gezondheidskaart;
  • elk document dat je lidmaatschap tot een organisme bevestigt dat mogelijk tussenkomt voor de hospitalisatiekosten, bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering. Wanneer je deze documenten niet kunt voorleggen (je bent bijvoorbeeld niet bij een ziekenfonds aangesloten), dan vraagt men een voorschot.

Ziekenhuisopname van je kind

Kinderen hebben specifieke noden en kunnen niet behandeld worden als kleine volwassenen. Niet alleen het ziekenhuispersoneel, maar ook jij als ouder draagt bij tot een zo aangenaam mogelijk ziekenhuisverblijf van je kind.

Tips bij de ziekenhuisopname van je kind:    

  • Ga op zoek naar informatie over kindgerichte voorzieningen in het ziekenhuis zoals een ziekenhuisschool;
  • probeer zoveel mogelijk open kaart te spelen met je kind. Lieg het niet voor dat het geen pijn zal hebben. Wanneer het kind dan toch pijn heeft, verliest het zijn vertrouwen;
  • bekijk de participatiemogelijkheden voor ouders in het ziekenhuis; 
  • informeer over de 'rooming-in' mogelijkheid (blijven overnachten als ouder) en op welke manier deze georganiseerd is; 
  • stel al je vragen aan de arts en het verplegend of omkaderend personeel. Informeer of je aanwezig mag zijn bij de inleiding van de narcose en bij het ontwaken van je kind.     

Onderwijs tijdens ziekenhuisopname of revalidatie     

In een aantal ziekenhuizen en revalidatiecentra wordt via de ziekenhuisscholen onderwijs op maat aangeboden aan kinderen van het kleuter, lager en secundair onderwijs, ook wel type 5 genoemd. Het gaat om enkele lesuren per dag waarbij er vaak een nauw contact met de thuisschool is. Bovendien is er regelmatig overleg met het behandelende team. Daarnaast zijn er in verschillende ziekenhuizen nieuwe ICT-toepassingen mogelijk. Verbinding met de thuisschool via internet of gebruik maken van een laptop zijn daarvan voorbeelden.

Wanneer er geen ziekenhuisschool is, kan je kind via een aantal andere wegen onderwijs volgen tijdens de opname of thuis:

Bij Tijdelijk Onderwijs Aan Onderwijs (TOAH) duidt de eigen school een leerkracht aan die vier uur per week les komt geven aan huis. Tijdstip en spreiding van de lessen wordt onderling overlegd tussen de ouders, directie en leerkracht. Om van de TOAH-regeling gebruik te kunnen maken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De organisatie Bednet biedt de mogelijkheid om vanuit het ziekenhuis of van thuis uit met de computer de lessen op de eigen school te volgen. Daarnaast zijn er nog tal van vrijwilligersorganisaties die langdurig en chronisch zieke kinderen extra lessen aanbieden. De contactgegevens van de vrijwilligersorganisaties en ziekenfondsen vind je op de site van Trefpunt Onderwijs aan Zieke kinderen.