Ziekenhuisopname

symbool_voor kinderen en jongeren_website2014(anders)

Wanneer je zwaargewond bent geraakt in een verkeersongeval, zal de ziekenwagen je meestal naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis brengen. Indien het letsel van specifieke aard is, bijvoorbeeld een hersenletsel, dan kunnen de hulpdiensten beslissen om je naar een verder gelegen, meer gespecialiseerd ziekenhuis te brengen. Je medische toestand en de noodzakelijke verzorging zijn hierbij de belangrijkste criteria.

Indien je toestand het toelaat, zal je gevraagd worden enkele administratieve zaken te vervullen. Zo kan men je ziekenhuisdossier beheren. Is je toestand zeer ernstig of zelfs kritiek, dan zal dit later in orde gebracht worden, bijvoorbeeld door een familielid.

Wat heeft het ziekenhuis nodig?

 • Je elektronische identiteitskaart (eID) of paspoort;
 • Bij kinderen: een Kids-ID of isi+-kaart en de elektronische identiteitskaart van de persoon bij wie het kind ten laste is bij het ziekenfonds;  Je gegevens van het ziekenfonds;Elk document dat je lidmaatschap tot een organisme bevestigt dat mogelijk tussenkomt voor de hospitalisatiekosten, bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering.

Wanneer je deze documenten niet kan voorleggen - je bent bijvoorbeeld niet bij een ziekenfonds aangesloten - dan vraagt men een voorschot.

Tip:

 • Vergeet niet om zo snel mogelijk je verzekeraar en ziekenfonds te verwittigen. Zie ook hoofdstuk 1 (p. 13) over wat er moet gebeuren onmiddellijk na het ongeval.

Bij ernstige verwondingen word je meteen onderzocht door een of meerdere artsen en verpleegkundigen van de spoedgevallendienst of door een of meerdere specialisten van andere diensten. Is je toestand eerder stabiel, dan zal de aandacht eerst gaan naar de ernstiger verwonde slachtoffers. Afhankelijk van het aantal aanwezige patiënten op de spoedgevallendienst zal je verder verzorgd worden. Het ziekenhuis zal proberen om de wachttijden tot een minimum te beperken. Vaak zullen er ook laboratoriumonderzoeken en scans nodig zijn.

Is een operatie niet noodzakelijk, dan kan je meteen in een gewone ziekenhuiskamer terecht.

De kans bestaat echter dat je meteen een chirurgische ingreep moet ondergaan. Afhankelijk van de ernst van de verwonding(en) en de ingreep, word je na de ingreep naar een gewone ziekenhuiskamer gebracht of krijg je een kamer op de dienst intensieve zorgen. Bij opname op de dienst intensieve zorgen zal je, van zodra de meest kritieke fase voorbij is, overgebracht worden naar een gewone ziekenhuiskamer.

Als naaste kom je met andere familieleden of vrienden vaak samen in het ziekenhuis. Bij ernstige verwondingen moet je soms lange tijd wachten voor je bij het slachtoffer mag. Het medisch team geeft voorrang aan de medische verzorging, maar het welzijn van de patiënt en zijn familie wordt niet uit het oog verloren. Artsen en verplegend personeel zullen proberen om de familie zo snel mogelijk bij de patiënt toe te laten. Op deze cruciale momenten is de nabijheid van de naaste familie belangrijk.

Administratieve tips bij opname op de spoeddienst:

 • Vraag, zodra het mogelijk is, een getuigschrift dat de vastgestelde letsels beschrijft. Je verzekeringsmaatschappij en de adviserend geneesheer van je ziekenfonds hebben dit nodig. Ook je eventuele werkgever of school hebben een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid/afwezigheid nodig. De arts kan hiervoor het document ‘Vertrouwelijk’ invullen dat je dan binnenbrengt bij het ziekenfonds.
 • Maak een kopie van elk document dat verband houdt met het ongeval, vooraleer je het origineel naar de betrokken instellingen stuurt.
 • Verzamel alle documenten of alle kopieën van documenten en maak steeds een actueel overzicht van alle bedragen die je reeds betaald hebt. Je kan een overzicht opvragen bij je ziekenfonds. 
 • Laat de arts een medisch getuigschrift ‘onder voorbehoud’ opstellen van letsels die nog niet opgemerkt of opgetreden zijn.

Ziekenhuisopname van je kind

Kinderen hebben specifieke noden en kunnen niet behandeld worden als kleine volwassenen. Niet alleen het ziekenhuispersoneel, maar ook jij als ouder draagt bij tot een zo aangenaam mogelijk ziekenhuisverblijf van je kind.

Tips bij de ziekenhuisopname van je kind:    

 • Ga op zoek naar informatie over kindgerichte voorzieningen in het ziekenhuis zoals een ziekenhuisschool;
 • Probeer zoveel mogelijk open kaart te spelen met je kind. Lieg het niet voor dat het geen pijn zal hebben. Wanneer het kind dan toch pijn heeft, verliest het zijn vertrouwen;
 • Bekijk de participatiemogelijkheden voor ouders in het ziekenhuis; 
 • Informeer over de 'rooming-in' mogelijkheid (blijven overnachten als ouder) en op welke manier deze georganiseerd is; 
 • Stel al je vragen aan de arts en het verplegend of omkaderend personeel. Informeer of je aanwezig mag zijn bij de inleiding van de narcose en bij het ontwaken van je kind.     

Onderwijs tijdens opname

Als je kind zwaargewond raakte bij een verkeersongeval, dan kan het wanneer het aan de betere hand is, eventueel les volgen in de ziekenhuisschool of de school in het revalidatieziekenhuis of... Lees verder