Wat mag je als patiënt verwachten?

In het ziekenhuis sta je als patiënt centraal. Wanneer je zwaargewond naar een ziekenhuis wordt gebracht, is wellicht je enige bekommernis en die van je naasten dat de artsen je zo goed en zo efficiënt mogelijk behandelen. Maar naast het recht op goede medische verzorging heb je nog andere rechten.

Sinds 2002 zijn de rechten van patiënten duidelijk omschreven in de wet Patiëntenrechten.

De wet voorziet in:

 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking;
 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar;
 3. Informatie over de persoonlijke gezondheidstoestand;
 4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar;
 5. Een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift;
 6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 7. Het neerleggen van een klacht  bij de bevoegde ombudsfunctie.

Het Nederlandse Handvest Kind en Ziekenhuis geeft in tien punten weer welke de rechten zijn van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar voor, tijdens of na een verblijf in het ziekenhuis:

 1. Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend;
 2. Kinderen hebben het recht hun ouders of verzorgers altijd bij zich te hebben;
 3. Aan ouders wordt accommodatie en de mogelijkheid tot overnachten naast het kind aangeboden, zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht;
 4. Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind;
 5. Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen;
 6. Kinderen worden in het ziekenhuis gehuisvest en verzorgd samen met kinderen in dezelfde leeftijds- of ontwikkelingsfase;
 7. Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich bezig te houden en onderwijs te krijgen naargelang hun leeftijd en lichamelijke conditie. Kinderen hebben recht op een verblijf in een stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van alle leeftijdscategorieën;
 8. Kinderen worden behandeld en verzorgd door medisch, verpleegkundig en ander personeel dat speciaal voor de zorg aan kinderen is opgeleid. Het personeel heeft de kennis en ervaring die nodig zijn om ook aan de emotionele eisen van het kind en het gezin tegemoet te komen;
 9. Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling optimaal samenwerken;
 10. Kinderen hebben het recht om met tact en begrip te worden benaderd en behandeld. Hun privacy wordt altijd gerespecteerd.

Recht op psychologische bijstand

Wanneer je minder goed nieuws te verwerken krijgt of wanneer je misschien angstig of verdrietig bent, kun je psychologische bijstand krijgen. Je kunt vragen om te praten met een moreel consulent of met een geestelijke. Je kunt ook beroep doen op een maatschappelijk werker van de dienst Patiëntenbegeleiding of een psycholoog die verbonden is aan de sociale dienst van het ziekenhuis.

 

PDF
Brochure_Rechten van de patiënt_Derden_122014
Download PDF (907 Kb)