Wat mag ik verwachten als patiënt?

In het ziekenhuis sta je als patiënt centraal. Wanneer je zwaargewond naar een ziekenhuis wordt gebracht, is je enige bekommernis wellicht dat de artsen je zo goed en zo efficiënt mogelijk behandelen. De gebruikelijke administratieve afhandeling bij een ziekenhuisopname gaat aan je voorbij. Het ziekenhuispersoneel of een van je naaste familieleden zal zich hierom bekommeren.

Als patiënt heb je het recht om op een correcte manier ingelicht te worden over je verwondingen. Je mag aan je behandelende artsen alle mogelijke vragen stellen. In hoofdstuk 5.1.2 (p. 44) van onze praktische gids 'Als het verkeer je raakt' of hier op de website, lees je meer over wat je als naaste kan verwachten. We vermelden daar enkele zaken die je naaste familieleden in het oog dienen te houden. Dat geldt uiteraard ook voor jezelf als patiënt. Aarzel daarom nooit om meerdere malen uitleg te vragen over je medische toestand en je behandeling tot je het volledig begrepen hebt.

Tip:

 • Vraag een familielid of kennis om ook aanwezig te zijn bij de gesprekken met artsen. Je kan door de emotionele impact immers delen van het gesprek missen of de informatie dringt niet door. Met twee hoor je meer dan alleen. De aanwezigheid van een familielid of kennis kan bovendien ondersteuning bieden bij het horen van mogelijk slecht nieuws.

Wanneer je minder goed nieuws moet verwerken of wanneer je misschien angstig of verdrietig bent, kan je psychologische bijstand krijgen. Je kan vragen om te praten met een moreel consulent of met een geestelijke. Je kan ook een beroep doen op een maatschappelijk werker van de dienst patiëntenbegeleiding verbonden aan de sociale dienst van het ziekenhuis of een psycholoog.

De wet ‘Rechten van de patiënt’ beschrijft welke rechten je als patiënt hebt en wat er gebeurt als je niet in staat bent om die uit te oefenen.

Je rechten als patiënt:

 • Ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking;
 • Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar;
 • Geïnformeerd worden over je gezondheidstoestand;
 • Vrij toestemmen in een tussenkomst, met voorafgaande informatie;
 • Vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn beroep uit te oefenen;
 • Kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift;
 • Verzekerd zijn van de bescherming van je persoonlijke levenssfeer;
 • Indienen van een klacht bij een ombudsdienst. Als je van oordeel bent dat een van je patiëntenrechten niet gerespecteerd werd door een zorgverlener in het ziekenhuis, dan kan je je wenden tot de ombudsdienst van het betrokken ziekenhuis.

Wanneer je niet in staat bent om je rechten uit te oefenen, dan kan iemand anders jouw rechten uitoefenen.

 • Ben je minderjarig, dan worden jouw rechten uitgeoefend door je ouders of voogd. Als minderjarige kan je toch jouw rechten geheel of gedeeltelijk zelf uitoefenen als de zorgverlener je in staat acht tot een redelijke beoordeling van je belangen.
 • Ben je meerderjarig en oordeelt de zorgverlener dat je niet in staat bent om je patiëntenrechten uit te oefenen, dan oefent de door jou benoemde vertegenwoordiger je rechten uit.

Je vindt alle informatie over je patiëntenrechten, de formulieren en de lijst van ombudspersonen hier terug. 

 

PDF
Brochure rechten van de patiënt
Download PDF (809 Kb)