Dwarslaesie

Wanneer het ruggenmerg door een ongeval beschadigd wordt, kunnen de lichaamsfuncties in het deel van het lichaam onder het letsel geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Zo kan een ernstige ruggenmergbeschadiging halverwege de rug de benen verlammen. Dan spreken we van dwarslaesie. Een dwarslaesie (in het dagelijks taalgebruik ook wel ‘gebroken nek’ of ‘gebroken rug’ genoemd) is een beschadiging van het ruggenmerg. In het ruggenmerg lopen diverse zenuwbanen die de communicatie tussen hersenen, organen en spieren verzorgen. Beschadiging ('laesie') van de zenuwbanen in het ruggenmerg verbreekt het contact tussen hersenen, zenuwen, spieren en organen.

De spieren onder het niveau van de beschadiging ontvangen geen impulsen meer van de hersenen, waardoor ze verlamd zijn. De uitval kan geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk zijn. De gevolgen zijn afhankelijk van de plaats waar het ruggenmerg beschadigd is, de ernst van de beschadiging en de snelheid waarmee de beschadiging is opgetreden. Wanneer de dwarslaesie hoog in het ruggenmerg zit, zijn de gevolgen ernstiger dan wanneer de beschadiging zich lager bevindt.