Vaak voorkomende verwondingen

Verkeersslachtoffers lopen vaak zware verwondingen op. Veel voorkomende verwondingen zijn letsels aan de ledematen, botbreuken, inwendige of externe bloedingen, ruggenmergletsels en hersenletsels.

Wat betreft de aard van het letsel is bekend dat ruggenmergletsels, hersenletsels en letsels aan de benen de hoogste kans op langdurige zorg en blijvende beperkingen met zich meebrengen. De mate van herstel kan maanden of zelfs jaren duren en het is vaak onmogelijk om een juiste inschatting van de toekomst te maken. Dit vraagt veel geduld en doorzettingsvermogen: niet alleen van de gewonde persoon, maar ook van zijn omgeving.

We lichten vier letselvormen toe:

Dwarslaesie

Wanneer het ruggenmerg door een ongeval beschadigd wordt, kunnen de lichaamsfuncties in het deel van het lichaam onder het letsel geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Zo kan een ernstige... Lees verder

Niet-aangeboren hersenletsel

Verkeersongevallen zijn één van de belangrijkste oorzaken van blijvende schade aan de hersenen of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De gevolgen zijn erg uiteenlopend en afhankelijk van de aard,... Lees verder

Whiplash

Whiplash is de verzamelnaam voor klachten die ontstaan zijn nadat het hoofd een plotselinge heftige beweging heeft gemaakt. Het gaat om een beweging naar voren, naar achteren en/of naar opzij. In de... Lees verder

Amputatie

Amputatie van hand, arm of been door een verkeersongeval kan verschillende oorzaken hebben: Een lichaamsdeel wordt afgesneden of afgerukt tijdens het verkeersongeval. Er treedt zodanig ernstige... Lees verder