Zwakke weggebruiker

Automatische vergoeding

Weggebruikers die zelf geen bestuurder van een motorrijtuig zijn, maar wel lichamelijke schade hebben geleden door een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig betrokken was, worden automatisch vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig. Dat betekent dus dat zij geen fout van de bestuurder moeten bewijzen.

Voetgangers, fietsers en inzittenden zijn zulke ‘zwakke weggebruikers’. De regeling geldt ook wanneer een tram of trein betrokken is. Deze regeling maakt dat de meeste ongevallen vlot kunnen worden afgehandeld, behalve dan voor de bestuurders van de betrokken motorrijtuigen. Je wordt als zwakke weggebruiker ook vergoed wanneer je zelf onvoorzichtig was of zelfs een fout beging. Alleen wanneer je ouder bent dan 14 en het gaat om een (poging tot) zelfdoding, valt deze automatische vergoeding weg. Dan spreken we van een onverschoonbare fout.

De automatische vergoeding geldt voor alle morele en financiële schade die een gevolg is van het lichamelijke letsel of het overlijden. Ook je medische kosten worden terugbetaald. Wat de stoffelijke of zuiver materiële schade betreft, worden enkel de kosten van je kleding of ‘functionele prothesen’, zoals een bril of hoorapparaat, die je droeg op het ogenblik van het ongeval, vergoed. De automatische vergoeding geldt niet voor andere stoffelijke schade bijvoorbeeld aan een fiets of gsm. Om ook die schade vergoed te krijgen, dien je een vordering in te stellen op basis van de gewone regeling voor burgerlijke aansprakelijkheid. Je moet dan wel de aansprakelijkheid van de andere bestuurder of weggebruiker kunnen aantonen.

Als zwakke weggebruiker moet je wel zelf de schade van de autobestuurder of van andere betrokken personen vergoeden wanneer je door een fout of onvoorzichtigheid het ongeval veroorzaakt hebt. In dat geval doe je een beroep op je familiale verzekering.