Sociale zekerheid

Er bestaat een uitgebreide sociale zekerheid in België. Waarschijnlijk kun je een beroep doen op heel wat mogelijkheden. De regels en procedures zijn echter ingewikkeld. De dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan je de nodige inlichtingen geven en helpen met administratieve aanvragen.

Een verkeersongeval heeft vaak invloed op de financiële situatie van jou als slachtoffer en je omgeving. Er is niet alleen sprake van inkomensverlies, maar er zijn vaak ook bijkomende kosten voor allerhande zaken: ziekenhuisbezoek, aangepast vervoer en bijvoorbeeld oppas voor kinderen. Er zijn speciale maatregelen om daarin tegemoet te komen:

1. Gewaarborgd loon en vervangingsinkomen

Vervangingsinkomen

Als je voor het ongeval werkte, heb je recht op een vervangingsinkomen. Dit inkomen is afhankelijk van het loon dat je voor het ongeval verdiende, de ernst van je letsel en je statuut. Hier wordt de belangrijkste informatie daarover kort weergegeven. Voor meer informatie neem je best contact op met je mutualiteit.

Arbeidsongeschiktheid

In eerste instantie betaalt je werkgever je loon door: voor arbeiders gedurende twee weken, voor bedienden gedurende een maand. Daarna wordt een vervangingsinkomen via de mutualiteit voorzien. Je bent arbeidsongeschikt als je vermogen om inkomen te verwerven met minimaal 66 % is afgenomen.

Een aanvraag voor arbeidsongeschiktheid dien je in bij de mutualiteit, door een medisch attest van je behandelend arts in te leveren. Daarop moeten de medische motivatie en ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid vermeld worden. Om je erkenning als arbeidsongeschikte te behouden, dien je alle activiteiten stop te zetten, ook onbetaalde zoals vrijwilligerswerk. Als arbeidsongeschikte heb je recht op het volgende vervangingsinkomen:

• 60 % van je gederfde loon wanneer je personen ten laste hebt, alleenstaand of samenwonende bent

Invaliditeit  

Na een jaar krijg je automatisch het statuut van invaliditeit. Op dat moment wijzigen je uitkeringen:

• 65 % van je gederfde loon wanneer je personen ten laste hebt;

• 53 % van je gederfde loon voor alleenstaanden;

• 40 % voor alle anderen.

Voor alle vermelde uitkeringen dien je wel inkomstenbelasting te betalen.

2. Tegemoetkomingen en sociale voordelen

Voordelen en tegemoetkomingen van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of een andere sociale ondersteuning, moet je handicap eerst door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid erkend worden. Je dient een aanvraag in via de website van de DG Personen met een handicap die nagaat of je voldoet aan een aantal voorwaarden. Hieronder sommen we de tegemoetkomingen of sociale ondersteuning op die je kan ontvangen.

 • Inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming (voor min-65-jarigen);
 • Parkeerkaart voor personen met een handicap;
 • Belastingvoordelen voor de personenbelasting.

Tegemoetkomingen en sociale voordelen van de Vlaamse Overheid (deelstaten)

 • Vlaamse Sociale Bescherming met:
  • Tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering
  • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (voor plus-65-jarigen)
  • Basisondersteuningsbudget
 • Kinderbijslagtoeslag voor kinderen met een handicap of aandoening;
 • Kinderbijslagtoeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten;
 • Vrijstelling inverkeerstelling en verkeersbelasting.