Sociale zekerheid

Er bestaat een uitgebreide sociale zekerheid in België. Waarschijnlijk kun je een beroep doen op heel wat mogelijkheden. De regels en procedures zijn echter ingewikkeld. Je mutualiteit geeft je de nodige inlichtingen en helpt je bij de administratieve aanvraag.

Een verkeersongeval heeft vaak invloed op de financiële situatie van jou als slachtoffer en je omgeving. Er is niet alleen sprake van inkomensverlies, maar er zijn vaak ook bijkomende kosten voor allerhande zaken: ziekenhuisbezoek, aangepast vervoer en bijvoorbeeld oppas voor kinderen. Er zijn speciale maatregelen om daarin tegemoet te komen:

1. Gewaarborgd loon en vervangingsinkomen

Vervangingsinkomen

Als je voor het ongeval werkte, heb je recht op een vervangingsinkomen. Dit inkomen is afhankelijk van het loon dat je voor het ongeval verdiende, de ernst van je letsel en je statuut. Hier wordt de belangrijkste informatie daarover kort weergegeven. Voor meer informatie neem je best contact op met je mutualiteit.

Arbeidsongeschiktheid

In eerste instantie betaalt je werkgever je loon door: voor arbeiders gedurende twee weken, voor bedienden gedurende een maand. Daarna wordt een vervangingsinkomen via de mutualiteit voorzien. Je bent arbeidsongeschikt als je vermogen om inkomen te verwerven met minimaal 66 % is afgenomen.

Een aanvraag voor arbeidsongeschiktheid dien je in bij de mutualiteit, door een medisch attest van je behandelend arts in te leveren. Daarop moeten de medische motivatie en ingangsdatum van de arbeidsongeschiktheid vermeld worden. Om je erkenning als arbeidsongeschikte te behouden, dien je alle activiteiten stop te zetten, ook onbetaalde zoals vrijwilligerswerk. Als arbeidsongeschikte heb je recht op het volgende vervangingsinkomen:

• 60 % van je gederfde loon wanneer je personen ten laste hebt, alleenstaand of samenwonende bent

Invaliditeit  

Na een jaar krijg je automatisch het statuut van invaliditeit. Op dat moment wijzigen je uitkeringen:

• 65 % van je gederfde loon wanneer je personen ten laste hebt;

• 53 % van je gederfde loon voor alleenstaanden;

• 40 % voor alle anderen.

Voor alle vermelde uitkeringen dien je wel inkomstenbelasting te betalen.

2. Tegemoetkomingen

Mocht je onvoldoende vervangingsinkomen hebben, dan kun je onder bepaalde voorwaarden genieten van aanvullende tegemoetkomingen. Zo is er een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming voor bejaarden (ouder dan 65 jaar).   

De aanvragen moeten worden ingediend bij het gemeentebestuur van je woonplaats.

Deze bijstandsuitkeringen worden maar toegekend na inkomensonderzoek. Ga je niet akkoord met een beslissing van de Federale overheid met betrekking tot deze tegemoetkomingen, dan kun je beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Meer informatie over deze en andere tegemoetkomingen en de diensten die ze aanbieden kun je bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid verkrijgen.

3. Sociale voordelen

Er bestaat een hele reeks sociale voordelen waar je als verkeersslachtoffer misschien recht op hebt. Niet alleen de graad van invaliditeit is daarbij van belang, ook je leeftijd en je inkomen voor het ongeval bepalen of je recht hebt op deze voordelen. Bij een centrum voor algemeen welzijnswerk of je mutualiteit kun je terecht voor informatie en ondersteuning op dit gebied.

Voorbeelden van enkele mogelijke voordelen:

  • vermindering van persoonsbelasting;
  • vrijstelling van verkeersbelasting;
  • vrijstelling op het dragen van veiligheidsgordel (via gemeentebestuur of mutualiteit met doktersattest);      
  • vermindering of gratis openbaar vervoer;
  • verhoogde Kinderbijslag;
  • parkeerkaart (aanvraagformulier verkrijgbaar bij je gemeentebestuur).

De federale overheid heeft een website voor personen met een handicap, daar kun je meer informatie vinden over alle federale ondersteuningsmaatregelen. Het gratis telefoonnummer voor vragen met betrekking tot een handicap is 0800 987 99.