Verzekeringen en tegemoetkomingen na een ongeval

Bij een verkeersongeval zijn vaak een of meerdere verzekeringen betrokken. Hun hoofdtaak is de schade die je geleden hebt, te vergoeden. Je leest hieronder in het kort enkele basisregels. 

Burgerlijke aansprakelijkheid

In veel gevallen wordt een ongeval veroorzaakt door een fout van een van de betrokken bestuurders of andere betrokken weggebruikers. In dat geval zal diegene die de fout beging de geleden schade moeten vergoeden. Dit heet de burgerlijke aansprakelijkheid. De voorwaarde is wel dat je het bewijs levert van het bestaan en de omvang van de schade, van de fout van de veroorzaker en van het verband tussen de begane fout en de schade (artikel 1382 van het burgerlijk wetboek). Meer informatie?

Zwakke weggebruikers

Wanneer zwakke weggebruikers zelf geen bestuurder van een motorrijtuig zijn, maar wel lichamelijke schade hebben geleden door een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig betrokken was, worden zij automatisch vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van het bij het ongeval betrokken motorrijtuig. Dat betekent dus dat zij geen fout van de bestuurder moeten bewijzen. Meer over deze regeling lees je in het onderdeel zwakke weggebruikers.

Arbeidsongeval

Als je gewond raakt bij een verkeersongeval tijdens je werk of op weg van en naar het werk, dan is er sprake van een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar zal vergoeden zonder dat je de fout van een andere aansprakelijke moet aantonen. Meer informatie?

Sociale zekerheid

Voor inkomensverlies en bijkomende kosten ten gevolge van blijvend letsel door het ongeval kun je een beroep doen op de sociale zekerheid. Meer informatie?

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zijn motorvoertuigen op twee of meer wielen die niet sneller kunnen rijden dan 18 km per uur, zoals een elektrische rolstoel of scooter. Dat staat zo in de wegcode.

In tegenstelling tot wat vele mensen denken, is het verplicht om een autoverzekering te nemen voor zo een voortbewegingstoestel. Wanneer je dus met een scooter of elektrische rolstoel op de openbare weg rijdt, moet je altijd je ‘groene kaart’ bij je hebben om te bewijzen dat je correct verzekerd bent. Het is heel belangrijk om je correct te verzekeren. Wanneer een bestuurder van een voortbewegingstoestel zich niet naar behoren verzekert, kunnen de gevolgen op het vlak van schadevergoeding immers groot zijn.

Een voortbewegingstoestel is ook niet automatisch verzekerd binnen de familiale verzekering. Integendeel. De familiale verzekering sluit meestal dekking uit van schade veroorzaakt door motorrijtuigen wanneer het wettelijk verplicht is om een autoverzekering af te sluiten. In de nota ‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen en verzekering’ lees je meer hierover. Ook de brochure ‘Met de rolstoel in het verkeer’ van Vias institute kan een hulp zijn.

Op de website verzekeringen.be kan je alle informatie terugvinden over gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde toestellen. 

Burgerlijke aansprakelijkheid

In vele gevallen wordt een ongeval veroorzaakt door de onoplettendheid of een fout van een van de betrokken bestuurders of weggebruikers. In dat geval zal deze persoon de schade moeten vergoeden. Dit... Lees verder

Zwakke weggebruiker

Automatische vergoeding Weggebruikers die zelf geen bestuurder van een motorrijtuig zijn, maar wel lichamelijke schade hebben geleden door een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig betrokken was,... Lees verder

Arbeidsongeval

Als je gewond raakt bij een verkeersongeval tijdens je werk of op weg van en naar het werk, dan is er sprake van een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar zal vergoeden zonder dat je de fout... Lees verder

Sociale zekerheid

Er bestaat een uitgebreide sociale zekerheid in België. Waarschijnlijk kun je een beroep doen op heel wat mogelijkheden. De regels en procedures zijn echter ingewikkeld. De dienst Maatschappelijk... Lees verder