Dading bij een schadevergoeding

Een dading is een schriftelijk contract waarbij partijen een geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen door wederzijdse toegevingen. Een soort van schikking, met andere woorden. De dading wordt bij de schadevergoeding van verkeersongevallen vaak gebruikt als instrument. 

Hoe verloopt de dading in de praktijk?  

Na het ongeval wordt er eerst een eenzijdige expertise opgestart door de verzekeraar. Een expert raamt de totale schade, lichamelijk en/of materieel. Na de expertise stuurt de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden een voorstel tot schaderegeling naar het slachtoffer. 

Samen met het voorstel tot schaderegeling ontvangt het slachtoffer vaak een overeenkomst van dading, met de vraag deze te willen ondertekenen. Als je deze overeenkomst ondertekent en terugstuurt, ga je akkoord. Een slachtoffer kan hier niet meer op terugkomen, het bedrag van de schadevergoeding ligt nu vast. Hierop volgend ontvangt het slachtoffer het overeengekomen bedrag. 

De dading maakt meestal een einde aan de burgerrechtelijke gevolgen van het ongeval. Wanneer het om belangrijke schade gaat, is het aangewezen om de schadeafrekening en de dadingsovereenkomst te laten nakijken door een advocaat. Wanneer een slachtoffer of nabestaanden een dading afsluiten, kunnen zij daarna niet langer als burgerlijke partij deelnemen aan het proces voor de politierechtbank. 

Dading en kwijting 

Belangrijk om weten is dat er een verschil is tussen het ondertekenen van een dading en een kwijting. Een kwijting is een geschrift waarin een schuldeiser bevestigt dat hij een bedrag dat hem verschuldigd was effectief heeft ontvangen. Een kwijting  ondertekenen verandert niets aan de rechtsverhouding tussen partijen. Het is wel belangrijk dat er niet wordt gesproken van ‘kwijting ten definitieve regeling of ‘kwijting voor saldo van rekening’ want dan kan er verwarring ontstaan met de dading. 

Dading in geval van materiële schade 

De materiële schade van een verkeersongeval wordt meestal geregeld door de Règlement Directe Regeling of kortweg RDR.

In principe betaalt de BA-Autoverzekeraar van de aansprakelijke veroorzaker van een ongeval de schade. Maar bij ongevallen met schade van minder dan 25.000 euro zal dankzij de RDR-regeling de eigen verzekeraar van de niet-aansprakelijke de schadeafwikkeling voor de materiële schade van zijn eigen klant op zich nemen. 

Als er gewonden zijn, kan de materiële schade onder de RDR-regeling worden afgehandeld, de lichamelijke schade nooit. Om een schadegeval via de RDR te regelen, moet het voldoen aan een aantal voorwaarden. Meer hierover lees je in de nota ‘De dading bij schadevergoeding van verkeersongevallen’ van Rondpunt.

 

PDF
Achtergrond_Dading inzake schadevergoeding van verkeersongevallen_Rondpunt_122014
Download PDF (520 Kb)