Aanstelling raadsgeneesheer

Vooral bij zware verkeersongevallen, waar er sprake is van ernstige lichamelijke letsels, is het van belang dat het slachtoffer wordt bijgestaan door bekwame juridische en medische experten. 

Waar moet een slachtoffer zoal rekening mee houden bij de keuze van een expert?  

Bij de keuze van een advocaat zijn er een viertal basisregels: 

  • Kies een advocaat die gespecialiseerd is in burgerlijke aansprakelijkheid en verkeerszaken. 
  • Stap niet onvoorbereid bij een advocaat binnen. Maak een overzicht van de feiten en de ondernomen stappen. 
  • Overleg met je advocaat. Bespreek met hem of een omslachtige juridische procedure wel kans op slagen heeft. 
  • Maak goede afspraken over de honoraria, laat je informeren over de tarieven en de te verwachten kosten. 

Bij de keuze van een raadsgeneesheer houd je best volgende vuistregels in gedachten: 

  • Een goede raadsgeneesheer is niet hetzelfde als een goede dokter. Een raadsgeneesheer moet ook ervaring hebben in medische expertises en kennis over verzekeringen. 
  • Zorg ervoor dat je een raadsgeneesheer kiest die onafhankelijk is van de verzekeringsmaatschappijen. 
  • Wacht niet te lang met het aanstellen van je raadsgeneesheer. Hij kan best tussenkomen voordat je de eerste keer op onderzoek gaat bij de raadsgeneesheer van de verzekeraar. 

 

PDF
Reflectie_Criteria aanstelling van juridische en medische experten_Rondpunt_122014
Download PDF (587 Kb)