Schaderegeling na een ongeval

Medische expertise

Lichamelijke schade moet je aantonen aan de hand van medische attesten. Die beschrijven de diagnose, de behandeling en de arbeidsongeschiktheid. De attesten moeten door de behandelende geneesheer in... Lees verder

download PDF (660 Kb)

Lichamelijke schade - indicatieve tabel

Met lichamelijke schade bedoelt men de nadelen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de opgelopen fysieke en/of psychische letsels. Juristen delen deze lichamelijke schade op als volgt:... Lees verder

Materiële schade

De zwaarste stoffelijke schade bij een verkeersongeval betreft meestal de betrokken auto’s. We geven je een overzicht van de vergoedingen die je kunt krijgen.  Totaal verlies van je auto: ... Lees verder