Wonen

Al tijdens de revalidatieperiode rijst de vraag wat met jouw letsels de mogelijkheden zijn op het gebied van wonen: weer thuis gaan wonen met de nodige aanpassingen of gebruik maken van een woonvoorziening?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (NRTH)

  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor zowel minderjarigen als meerderjarigen waarvoor je geen goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig hebt.
  • Het bestaat in drie vormen die je kunt combineren: begeleiding, dagopvang en verblijf. Voor Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp moet een aanvraag gebeuren. De aanvraagprocedure is verschillend voor minderjarigen en meerderjarigen.

Op de website van het VAPH staat uitgebreide informatie.

Weer thuis wonen: thuiszorg, aanpassingen en hulpmiddelen

Diensten voor thuiszorg - gaande van huishoudelijke hulp over oppas voor een kind met een handicap tot verpleeghulp - kunnen je helpen. Op de website van het VAPH vind je informatie over de soorten thuiszorgvoorzieningen en de adressen van diensten in jouw buurt. Voor advies kun je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

Om weer thuis te kunnen wonen, zijn soms praktische aanpassingen aan de woning nodig. Dat brengt veel kosten met zich mee. Die kun je geheel of gedeeltelijk terugvragen.

Personen met een handicap die jonger zijn dan 65 jaar kunnen voor aanpassingen terecht bij het VAPH. Zij beschikt ook over een refertelijst van hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor een tussenkomst wordt verleend. 

Ben je ouder dan 65 dan kun je een beroep doen op de Vlaamse overheid voor verbeterings- en aanpassingspremies. Meer info vind je op de website Wonen Vlaanderen.

Ondersteuning en begeleiding

Voor ondersteuning en persoonlijke begeleiding bij het wonen thuis zijn er ambulante voorzieningen. Deze diensten geven je hulp bij algemene dagelijkse activiteiten zoals eten, wassen en aankleden. Veel ambulante voorzieningen bieden ook financiële en psychosociale begeleiding.

Voor intensievere begeleiding doe je een beroep op thuisbegeleiding. Thuisbegeleiders bieden psychologische en opvoedkundige ondersteuning, zowel aan volwassenen met een handicap als aan ouders van een kind met een handicap. Meer en meer diensten richten zich nu ook naar gezinnen met kinderen en jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel.
Thuisbegeleiders helpen je leren omgaan met je handicap en kijken samen met jou naar de toekomst. Op de website van het VAPH vind je meer informatie over thuisbegeleiding, alsook de adressen van thuisbegeleidingsdiensten in jouw buurt.

Daarnaast kan je gebruik maken van het persoonlijk assistentie budget PAB van het VAPH. Zo'n PAB is een budget waarmee je zelf assistentie thuis (of op school) kan organiseren en financieren. Personen met een handicap die zo'n budget krijgen, worden ‘budgethouder’. Zij (voor kinderen de ouders) werven assistenten aan en worden dus werkgever. Hoe groot je budget is, varieert naargelang je noden en behoeften.

Gebruik maken van een woonvoorziening

Afhankelijk van je noden en wensen zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van wonen. Wil je zelfstandig wonen, dan kan je kiezen voor begeleid zelfstandig wonen, beschermd of begeleid wonen. Heb je alleen overdag nood aan opvang, dan kan je kiezen voor een semi-residentiële voorziening. Voor kinderen en jongeren zijn dat semi-internaten, voor volwassenen zijn er dagcentra en diverse mogelijkheden voor begeleid werken.

Zoek je opvang voor dag en nacht, dan zijn er de volgende mogelijkheden binnen de residentiële voorzieningen: observatie- en behandelingscentrum, internaat, pleeggezin, tehuis werkenden, tehuis niet-werkenden, wonen onder begeleiding van een particulier en kortverblijf. Meer informatie is verkrijgbaar bij het VAPH.

Op de website van het VAPH download je de verschillende brochures en folders.