Werken

Met een blijvende beperking weer aan het werk gaan, is vaak een grote stap. Met je oude werkgever kun je soms goede afspraken maken over een stapsgewijze terugkeer. Je kunt vaak gebruik maken van ondersteuning of eventueel hulp op maat krijgen. Is een gewone baan vanwege je beperking lastig geworden, dan zijn er ook sociale werkvoorzieningen.

Terug naar je oude werkgever

Informeer bij je oude werkgever wat de mogelijkheden zijn om terug te keren. Je kunt vragen of je werkplek, je takenpakket of andere zaken worden aangepast. Je hebt recht op ‘een redelijke aanpassing’. 

Verder zijn er een aantal regels en bepalingen vanuit het lokale en federale niveau die je helpen om terug aan de slag te gaan bv. de tewerkstellingsondersteunende maatregelen van de VDAB. Deze vind je terug op de website van de VDAB of in de speciale brochure voor personen met een arbeidsbeperking, te verkrijgen bij de lokale werkwinkels.

Als werknemer heb je ook recht op loopbaanbegeleiding. Een dienst voor loopbaanbegeleiding helpt je bij het zoeken naar mogelijkheden bij je oude werkgever. Als daar geen mogelijkheden zijn, krijg je advies over andere stappen op de arbeidsmarkt.

Meer info voor bedrijven rond de re-integratie van een werknemer die betrokken was bij een verkeersongeval.

Op zoek naar een nieuwe job

Als je op zoek gaat naar een nieuwe job, kun je tijdens de sollicitatieprocedure vragen of men rekening wil houden met je beperking. Bijvoorbeeld: meer tijd krijgen voor het invullen van vragenlijsten of het mondeling afleggen van schriftelijke proeven.

Bij je zoektocht naar een nieuwe job kun je bij de lokale werkwinkels van de VDAB terecht. Zij bieden hun basisdiensten ook aan personen met een beperking aan. Voor in- en uitschrijven als werkzoekende, trajectbegeleiding en sollicitatietrainingen kun je bij hen terecht. Volstaan de basisdiensten niet? Dan kun je terecht bij de Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst (GTB) voor individuele en gespecialiseerde begeleiding. Daarnaast is er ook nog het Gespecialiseerd Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingscentrum (GOB). Je kunt er terecht voor gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling.

Zowel voor begeleiding door VDAB, GTB of GOB neem je best contact met VDAB, via de site of de lokale werkwinkel.

Op een andere manier aan de slag: sociale tewerkstelling

Wanneer het niet lukt om in het gewone arbeidscircuit aan de slag te gaan, kun je aan het werk in een bedrijf dat deel uitmaakt van de sector ‘sociale economie’ of bij ‘maatwerkbedrijven’ (voordien beschutte werkplaatsen genoemd). Maar soms is een betaalde job (nog) niet haalbaar. Dan heb je de mogelijkheid om, eventueel als tussenstap, aan de slag te gaan in een niet-betaalde job. Je behoudt dan je uitkering.

Tot slot zijn er veel lokale initiatieven op het gebied van vrijwilligerswerk. Via lokale bladen, ledenbladen of het Steunpunt Vrijwilligerswerk kan je met hen in contact komen.

 

PDF
Werkschrift GTB_werkschrift6_Rondpunt_122014
Download PDF (607 Kb)
PDF
Brochure_Dienstverlening voor personen met een Arbeidshandicap_VDAB_122014
Download PDF (1.44 Mb)
PDF
Brochure_Een_NAH_en_terug_naar_werk_SENvzw_122014
Download PDF (281 Kb)