Vrije tijd

Naast de veranderingen in je gezinsleven, in de relaties met vrienden, op school of op het werk, ervaar je ook veranderingen op het gebied van vrije tijd. Omdat het fysiek of mentaal niet meer mogelijk is, moet je je hobby laten vallen of je inzet voor je sport terugschroeven. Je moet leren leven met nieuwe beperkingen.

Je moet stilaan op zoek gaan naar een nieuwe invulling van je vrije tijd. Je kunt eerst proberen om je bezigheden op het gebied van sport en ontspanning van voor het ongeval opnieuw op te nemen, eventueel met de nodige aanpassingen. Maar door het letsel is dat soms te moeilijk of onmogelijk. Ook schoolgaan of je job uitoefenen, lukt soms niet meer. Al je tijd wordt plots vrije tijd. Een zinvolle tijdsbesteding is dan zeker welkom!

Sportclubs, vrijetijdsorganisaties en vrijwilligersorganisaties aangepast aan jouw noden kunnen veel betekenen. Een overzicht van organisaties op het gebied van vrije tijd vind je op de website van het VAPH.

De invulling van je vrije tijd kan ook anders zijn dan voor het ongeval. Er bestaat een specifiek aanbod voor personen met een beperking. Het VAPH erkent en subsidieert een 20-tal organisaties voor vrijetijdszorg, verspreid over Vlaanderen. Die bieden aangepaste activiteiten aan voor personen met een beperking. In sommige gevallen kunnen ook personen zonder beperking deelnemen.

Heb je nood aan advies op maat? Dan kun je contact opnemen met één van de vrijetijdszorgorganisaties in jouw regio voor vrijetijdsbemiddeling. Zij bekijken dan samen met jou wat je graag wilt doen en kunnen- indien je dit wenst- een eerste keer contact leggen met een organisatie of activiteit naar keuze.

Je kan met je vraag ook aankloppen bij de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) van jouw provincie. Zij helpen jou met de zoektocht.

Sport en cultuur

Ben je sportief, bespeel je een instrument of ga je graag op culturele uitstap, dan doe je er goed aan eerst bij de gewone verenigingen te informeren naar de mogelijkheden om te participeren. Veel culturele centra zijn goed toegankelijk en ook de bibliotheek heeft vaak een service voor mensen met een beperking zoals het thuisbezorgen van boeken. Je informeert best op voorhand naar de toegankelijkheid van concertzalen, musea, theaters en bioscopen. Ga je graag naar een festival of evenement, richt je dan tot Intro vzw voor meer informatie.

Voor personen met een beperking die aan sport doen, zijn er Parantee-Psylos en Recreas, federaties van sportclubs met een aanbod voor personen met een beperking. Je kan ook sportkampen volgen bij vzw To Walk Again of via de sportdienst van je gemeente. Je kan ook terecht bij de sportdienst van de provincie, op de website van het VAPH en op de website van G-sport Vlaanderen.

Op reis, op uitstap

Het is niet altijd eenvoudig een reis of uitstap te plannen. Wil je weten welke musea, hotels, culturele centra en andere toeristische voorzieningen voor jou toegankelijk zijn, dan kun je terecht op de website van vzw Enter. Voor een overzicht van het vakantieaanbod in binnen- en buitenland informeer je bij reisbureaus of  surf je naar het Infopunt Toegankelijk Reizen.

De jeugdbeweging

Voor kinderen en jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging of dat willen worden, zijn er verschillende mogelijkheden. Sommige jeugdbewegingen hebben extra oog en oor voor kinderen en jongeren met een beperking. Informatie hierover verkrijg je bij de jeugddienst van je gemeente of bij Akabe, de werking voor jongeren met een beperking van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Respijthuizen

Ook voor jou als ouder, de broers en zussen is het belangrijk om af en toe op adem te komen wanneer de zorg voor je kind zwaar is. Een respijthuis vangt kinderen en adolescenten op die een ernstige fysieke of chronische aandoening hebben. De kinderen hebben voortdurend nood aan medische en verpleegkundige zorg. Wanneer je als ouder die zorg even niet meer kunt geven, neemt het respijthuis deze zorg tijdelijk over. Zo heb je als ouder de kans om even extra aandacht te besteden aan de andere kinderen of aan jezelf en elkaar. Er bestaan drie respijthuizen: Villa Indigo, Villa Rozerood en Limmerik.