Tijdelijk onderwijs aan huis

Kinderen vanaf vijf jaar en jongeren die een relatief lange periode of herhaaldelijk gedurende het schooljaar op school afwezig zijn wegens het ongeval, kunnen mits enkele voorwaarden Tijdelijk Onderwijs aan huis (TOAH) krijgen (vier uur per week). Op die manier kan men voorkomen dat ze een te grote leerachterstand zouden oplopen. TOAH wordt georganiseerd door de school waar je kind als regelmatige leerling is ingeschreven. Een leerkracht van de eigen school treedt op als spilfiguur. Hij zorgt voor het contact met de klasgenoten zodat je kind aanvoelt dat hij nog steeds erbij hoort. De TOAH-lessen zijn gratis.

Tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen kan via de website van het ministerie van Onderwijs en Vorming.

Je kan ook een beroep doen op vrijwilligersorganisaties die langdurig en chronisch zieke kinderen extra lessen aanbieden. Tot slot bieden ook sommige ziekenfondsen onderwijs aan huis voor zieke kinderen. Vraag het na bij je ziekenfonds.