Speciale onderwijsleermiddelen

Voor leerlingen of studenten met een handicap die het gewoon kleuteronderwijs, lager, secundair, hoger of academisch onderwijs volgen, kan financiering voor ‘speciale onderwijsleermiddelen’ (SOL) aangevraagd worden bij het Ministerie van Onderwijs. Dit zijn hulpmiddelen die de leerling of student met een handicap nodig heeft om het onderwijsleerproces in de gewone school te kunnen volgen. Het kan gaan om technische apparatuur zoals een braillescoop, een leesloep of omzettingen van leerboeken en studiemateriaal. Je informeert het best bij je eigen school naar de mogelijkheden.