Permanent onderwijs aan huis

Leerlingen vanaf vijf jaar en met een handicap die aan de toelatingsvoorwaarden van het buitengewoon onderwijs voldoen maar voor wie het omwille van een handicap permanent onmogelijk is onderwijs te volgen op school, hebben recht op permanent onderwijs aan huis.