​Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. RTH is er zowel voor meerder- als minderjarigen. Voor RTH heb je geen erkenning van het VAPH nodig als persoon met een handicap. Een persoon met (een vermoeden van) een handicap kan rechtstreeks terecht bij de voorzieningen en diensten die rechtsreeks toegankelijke hulp aanbieden. 

Er zijn echter een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp:

 • Je hebt een (vermoeden van) handicap; 
 • Je bent jonger dan 65 jaar; 
 • Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 • Je maakt niet gelijktijdig gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH. De combinatie met een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) en hulpmiddelen is echter wel toegestaan. Ook het tijdelijk gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp in afwachting van meer intensieve niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.

RTH is onderverdeeld in drie grote vormen. Je kan kiezen voor een van deze vormen of voor een combinatie.

 • Dagbesteding;
 • Individuele begeleiding of groepsbegeleiding: 
  • Ambulante begeleiding: je verplaatst je naar de hulpverlener;
  • Mobiele ondersteuning: de hulpverlener komt naar je toe;
 • Verblijf/logeren.

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die RTH aanbieden. Het volstaat om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. Je bespreekt rechtstreeks met de zorgaanbieder of je in aanmerking komt voor ondersteuning en of ze je de gewenste ondersteuning kunnen bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Elke RTH-cliënt heeft recht op acht personeelspunten per kalenderjaar. Die punten kan je inzetten zoals je wil: begeleiding, dagopvang en/of verblijf. Naast de punten, betaal je voor elke vorm van RTH ook een eigen bijdrage. De acht punten staan voor:

 • 51 begeleidingen;
 • Of 36 mobiele begeleidingen;
 • Of 91 dagen dagopvang;
 • Of 61 nachten verblijf;
 • Of je kan bovenstaande ondersteuningsvormen combineren voor maximum 8 personeelspunten per jaar.

Afhankelijk van de nood gebruik je slechts drie punten of gebruik je ze allemaal. De punten worden geregistreerd door de RTH-aanbieders die een dienst verlenen. Je kan elk jaar een andere combinatie maken van ondersteuningsvormen en RTH-aanbieders voor zover zij ruimte hebben. Je kan geen plaatsen reserveren voor de toekomst.

De dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan het overzicht bewaren over je punten. Op de website van het VAPH vind je een handige rekentool waarmee je gemakkelijk berekent hoeveel punten je al gebruikt hebt, hoeveel je er nog over hebt en hoe je je punten kan verdelen over de verschillende RTH-vormen.