Perspectiefplan 2020

Het uitgangspunt van Perspectief 2020 is dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. Vijf concentrische cirkels visualiseren die gedeelde verantwoordelijkheid. De persoon met een handicap is het middelpunt van de cirkels. De cirkels staan voor de verschillende mogelijke bronnen van ondersteuning die door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet kunnen worden.

Cirkel 1: Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die je als persoon zelf opneemt.

Cirkel 2: Gebruikelijke zorg: de dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die bij elkaar wonen aan elkaar geven.

Cirkel 3: Zorg en ondersteuning van familie, vrienden en kennissen die niet bij elkaar wonen.

Cirkel 4: Professionele zorg en ondersteuning voor alle burgers.

Cirkel 5: Professionele zorg en ondersteuning die het VAPH vergoedt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) en binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp tussen meerderjarigen en minderjarigen. Dat laatste onderscheid zal in de toekomst wegvallen.