Minderjarigen

Als minderjarige zal je pas in 2019 persoonsvolgende financiering kunnen aanvragen. Het VAPH biedt minderjarigen in tussentijd de volgende soorten intensieve, niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning:

 • Tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen;
 • Een Persoonlijke-Assistentiebudget* (PAB);
 • Opvang en begeleiding in een Multifunctioneel Centrum (MFC).

Aanvraagprocedure voor ondersteuning VAPH bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP)

De aanvraagprocedure verloopt via de Intersectorale Toegangspoort (ITP). De ITP is een administratieve dienst van het agentschap Jongerenwelzijn en bestaat uit twee teams:

 • Het team indicatiestelling onderzoekt of je erkend wordt als persoon met een handicap. Daarna onderzoekt het team welke gespecialiseerde hulp en begeleiding je nodig hebt.
 • Het team jeugdhulpregie helpt je om een geschikte opvang of begeleiding te vinden.

Om de aanvraagprocedure bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) op te starten, neem je contact op met een dienst die je 'contactpersoon-aanmelder' kan zijn. Voor personen met een handicap zijn dat multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Agentschap Jongerenwelzijn. Je vindt ze terug via de website van jongerenwelzijn.

 • Samen met je contactpersoon-aanmelder, vul je het 'aanmeldingsdocument' in. Je contactpersoon-aanmelder bezorgt dat document, samen met andere nodige documenten, aan de ITP.
 • Bij de ITP onderzoeken het 'team indicatiestelling' en het ‘team jeugdhulpregie’ je aanvraag.
 • Je ontvangt van de ITP een indicatiestellingsverslag en een jeugdhulpverleningsvoorstel. Van zodra je hulpverlening gestart is, ontvang je een jeugdhulpverleningsbeslissing. Daarin staat wie hulpverlening zal bieden en voor hoe lang. Die jeugdhulpverleningsbeslissing wordt aan het VAPH bezorgd.
 •  Je contactpersoon-aanmelder volgt samen met jou het hele verloop van de procedure op.

Persoonlijke-Assistentiebudget

Een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH je geeft om je assistentie thuis of op school te organiseren en te financieren. Met het budget werf je assistenten aan. Door middel van het PAB kan je hulp krijgen om je aan te kleden, te eten of op te ruimen, maar ook voor je boodschappen, verplaatsingen of zelfs je uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

Ondersteuning bij het organiseren van je PAB

Omdat je persoonlijke assistenten in dienst zijn bij jou, krijgen jullie een relatie van werkgever tot werknemer. Dat betekent dat je als werkgever verschillende formaliteiten moet vervullen. Je kan je PAB-budget volledig zelfstandig beheren of je kan hulp inroepen van een sociaal secretariaat, een bijstandsorganisatie of een zorgconsulent.

Alle formulieren met betrekking tot het PAB, vind je terug op de website van het VAPH.

Multifunctioneel centrum (MFC)

Personen met een handicap tot en met 21 jaar, die nood hebben aan specifieke ondersteuning (in functie van de overgang naar volwassenenondersteuning: uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar), kunnen terecht in een multifunctioneel centrum. Een MFC biedt drie ondersteuningsfuncties:

 • Verblijf;
 • Dagopvang:
  • Schoolaanvullende dagopvang; 
  • Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding).
 • Begeleiding: Algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie*. Deze begeleiding kan ambulant of mobiel zijn.