NAH-procedure

Indien je na een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie niet naar huis kan terugkeren na je revalidatieperiode, heb je onmiddellijk nood aan gepaste medische zorg en ondersteuning. Om aan deze nood tegemoet te komen werd een nieuwe aanvraagprocedure (NAH-procedure) bij het VAPH ingericht. 

Je kan van deze nieuwe aanvraagprocedure gebruik maken indien je:

  • Omwille van je niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie (ter hoogte van de nekwervel C4 of hoger) een plotse en onomkeerbare breuk in je levenslijn ondervindt en daarvoor verblijft in een residentiële setting voor revalidatie.
  • Door deze aandoening een zware zorg- en ondersteuningsnood (ernstige medische problemen in combinatie met cognitieve of gedragsproblemen) hebt waardoor gespecialiseerde zorg door een professionele zorgverlener noodzakelijk is.

Als je in een residentiële setting voor revalidatie verblijft en gebruik wil maken van de nieuwe procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie, dan bespreek je dat het best met je behandelend revalidatiearts. Deze persoon kan je verder begeleiden in je aanvraag bij het VAPH

Hieronder lees je kort het stappenplan dat je moet doorlopen maar surf voor uitgebreidere informatie zeker naar de pagina 'NAH-procedure' van het VAPH.

  • Stap 1: Ga na of je in aanmerking komt voor de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie.
  • Stap 2: Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het VAPH.
  • Stap 3: Laat de revalidatiearts het medisch attest invullen en bezorg het aan het VAPH.
  • Stap 4: Laat uw zorgzwaarte in kaart brengen.
  • Stap 5: Beoordeling en beslissing door het VAPH.
  • Stap 6: Vul het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget in en bezorg het aan het VAPH.