Meerderjarigen

Het PVF-systeem bestaat uit twee trappen:

 1. Trap 1: het basisondersteuningsbudget (BOB) is bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood;
 2. Trap 2: het persoonsvolgend budget (PVB) is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben.

HET BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB)  

Het BOB is een vast bedrag van 300 euro per maand of 3.600 euro per jaar dat door de zorgkas van je ziekenfonds of door de Vlaamse Zorgkas uitbetaald wordt op het einde van de maand.  

Het BOB is er voor personen:  

 • Met een erkende handicap;
 • Met een beperkte ondersteuningsnood;
 • Die geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning;
 • Die een beroep kunnen doen op de ondersteuning van een zorgkas.

Het BOB kan je vrij besteden en kan je gebruiken om bijvoorbeeld dienstencheques te kopen voor een poetshulp of om een vriend te vergoeden voor vervoersonkosten. Het BOB kan je ook inzetten om de bijdrage voor reguliere thuishulp of voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH te betalen, bovenop het gebruik van de punten. Er moeten geen bewijzen en bonnetjes ingediend worden. 

Het BOB is combineerbaar met:  

 • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp;
 • Tegemoetkomingen van het VAPH voor hulpmiddelen en woningaanpassingen (individuele materiële bijstand, IMB);
 • Tegemoetkomingen van de Federale Overheid (integratietegemoetkoming, IT en inkomensvervangende tegemoetkoming, IVT);
 • Tegemoetkomingen van de ziekenfondsen en het RIZIV.

Het BOB kan niet gecombineerd worden met een persoonsvolgend budget. 

Het BOB is nieuw en de doelgroep BOB-gerechtigden wordt uitgebreid naarmate er meer budget vrijkomt. Het BOB wordt door je zorgkas automatisch toegekend, zelfs als je nog geen 26 jaar bent en nog niet aangesloten bent. Je hoeft dus geen aanvraag in te dienen.  

HET PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB) 

Een persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd jaarlijks bedrag waarmee je zorg en ondersteuning kan inkopen binnen je eigen netwerk, bij vrijwilligers, persoonlijke assistenten, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Bijstandsorganisaties kunnen je bijstaan in het beheer van je budget. 

Het PVB is er voor personen:  

 • Met een erkende handicap;
 • Die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben;
 • Jonger zijn dan 65 jaar;
 • Die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Let op: een nieuwe aanvraag voor een PVB zal niet direct leiden tot een effectief budget. Als het VAPH je erkent als persoon met een handicap en je een persoonsvolgend budget toewijst, betekent dit nog niet dat je onmiddellijk je persoonsvolgend budget ontvangt. Elke vraag tot zorg en ondersteuning wordt beoordeeld op basis van enkele criteria. Deze criteria zorgen ervoor dat je ingedeeld kan worden in een bepaalde prioriteitengroep. De prioriteitengroep waarin je vraag zich bevindt, is bepalend voor de terbeschikkingstelling van je persoonsvolgend budget. Wie wacht op een PVB kan in aanmerking komen voor een BOB (zie hoger).  

Met een persoonsvolgend budget kan je: 

 • Dagondersteuning, woonondersteuning of individuele ondersteuning inkopen bij een zorgaanbieder die door het VAPH vergund is;
 • Zelf iemand in dienst nemen die je ondersteuning biedt;
 • Poetshulp of gezinszorg inschakelen, een vrijwilliger vergoeden, ….

Het persoonsvolgend budget bestaat uit twaalf budgetcategorieën die uitgedrukt worden in euro (variërend van 10.000 tot 85.000 euro) of personeelspunten.  

Het persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met: 

 • Tegemoetkomingen van het VAPH voor hulpmiddelen en woningaanpassingen (individuele materiële bijstand, IMB);
 • Tegemoetkomingen van de Federale Overheid (integratietegemoetkoming, IT en inkomensvervangende tegemoetkoming, IVT);
 • Tegemoetkomingen van de ziekenfondsen en het RIZIV.

Het persoonsvolgend budget kan niet gecombineerd worden met: 

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH);
 • Het basisondersteuningsbudget (BOB).

Klik hieronder door om meer te weten te komen over hoe je een persoonsvolgend budget aanvraagt via de standaardprocedure of de NAH-procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie. Voor meer informatie over deze en ook andere procedures surf je naar deze website: www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood

Standaardprocedure

Om een persoonsvolgend budget aan te vragen, moet je de volgende stappen doorlopen:  Een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) invullen en indienen; Een multidisciplinair verslag... Lees verder

NAH-procedure

Indien je na een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie niet naar huis kan terugkeren na je revalidatieperiode, heb je onmiddellijk nood aan gepaste medische zorg en ondersteuning. Om aan deze... Lees verder