Ondersteuning aanvragen

De Diensten Ondersteuningsplan (DOP) en de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) van het ziekenfonds kunnen je helpen om jouw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpen je zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Zij kunnen samen met jou een proces van vraagverheldering doorlopen om inzicht te verkrijgen in de voor jou meest aangewezen soort(en) ondersteuning. Deze diensten kunnen daarna samen met jou een ondersteuningsplan PVB opstellen om aan te geven welke hulp je nu wenst in te schakelen. Dat plan kan in een later stadium altijd gewijzigd worden. 

Als uit de gesprekken blijkt dat je meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kan je daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen.

Je vindt een Dienst Ondersteuningsplan in elke provincie. De gesprekken zijn gratis en zo nodig kunnen de gesprekken bij je thuis doorgaan. Je kan beroep doen op een dienst ondersteuningsplan als je voldoet aan deze voorwaarden: 

  • Je hebt een (vermoeden van) handicap.
  • Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je bent jonger dan 65 jaar. Als je al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.

De Dienst Maatschappelijk Werk van jouw ziekenfonds kan je terugvinden via deze link. Ook deze gesprekken zijn gratis en kunnen zo nodig bij je thuis doorgaan.

PDF
Folder Handicap door ongeval
Download PDF (353 Kb)
PDF
Wanneer je handicap het gevolg is van een verkeersongeval
Download PDF (540 Kb)

Perspectiefplan 2020

Het uitgangspunt van Perspectief 2020 is dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. Vijf concentrische cirkels visualiseren die gedeelde... Lees verder

​Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. RTH is er zowel voor meerder- als minderjarigen. Voor RTH heb je geen erkenning... Lees verder

Persoonsvolgende financiering (PVF)

Sinds 1 januari 2017 is het niet langer de zorgaanbieder die gefinancierd wordt, maar krijg je als persoon met een handicap zelf een budget om je ondersteuning te betalen. Momenteel bestaat er nog een... Lees verder

Cumulverbod

Wanneer je handicap het gevolg is van een ongeval, ben je verplicht om in eerste instantie een schadevergoeding aan te vragen bij de vergoedingsdebiteur. Breng het VAPH (via je multidisciplinair team)... Lees verder

download PDF (540 Kb)