Verder na het ongeval

Na een vaak lange periode van ziekenhuisopname en revalidatie komt er een moment dat je geconfronteerd wordt met een blijvend letsel. Je realiseert je dat je niet meer hetzelfde zal kunnen als voor het ongeval. Je hebt een blijvende handicap en je staat voor de moeilijke opdracht om een nieuw evenwicht in je leven te vinden. Terugkeren in de maatschappij brengt heel wat vragen met zich mee. Op het gebied van wonen, werken, school en vrije tijd zijn er veel mogelijkheden om je bij je re-integratie te ondersteunen.


Ondersteuning aanvragen

De Diensten Ondersteuningsplan (DOP) en de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) van het ziekenfonds kunnen je helpen om jouw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpen je zoeken naar de... Lees verder

download PDF (353 Kb)

Wonen

Al tijdens de revalidatieperiode rijst de vraag wat met jouw letsels de mogelijkheden zijn op het gebied van wonen: weer thuis gaan wonen met de nodige aanpassingen of gebruik maken van een... Lees verder

Werken

Met een blijvende beperking weer aan het werk gaan, is vaak een grote stap. Met je oude werkgever kun je soms goede afspraken maken over een stapsgewijze terugkeer. Je kunt vaak gebruik maken van... Lees verder

download PDF (607 Kb)

Vrije tijd

Naast de veranderingen in je gezinsleven, in de relaties met vrienden, op school of op het werk, ervaar je ook veranderingen op het gebied van vrije tijd. Omdat het fysiek of mentaal niet meer... Lees verder

Mobiliteit

Kortere of langere tijd na het ongeval, ga je weer de straat op. Met je eigen auto, als je nog rijgeschikt bent, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je kunt gebruik maken van aangepaste... Lees verder

Onderwijs

Een verkeersongeval schudt het leven van een kind of jongere door elkaar. Ook de band met de school wordt voor even of soms voor langere tijd verbroken. Terugkeren naar school, eventueel gebruikmakend... Lees verder

download PDF (530 Kb)

Iets doen met jouw ervaring

Getuigen Rondpunt heeft een aanbod voor scholen waarbij slachtoffers en nabestaanden hun verhaal vertellen op scholen, aan jongeren van 16 tot 18 jaar, om hen te wijzen op de zware gevolgen van een... Lees verder