Revalidatieprogramma

De aard van het revalidatieprogramma hangt af van de letsels. Zowel cognitieve problemen - bijvoorbeeld geheugen- of spraakproblemen - als fysieke problemen - bijvoorbeeld als gevolg van een verlamming of een amputatie - kunnen behandeld worden. Het trainingsprogramma wordt opgesteld door een team dat ten minste bestaat uit een revalidatiearts, een maatschappelijk werker, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een orthopedagoog of een (klinisch) psycholoog. Hoe lang een revalidatie gaat duren, is op voorhand moeilijk te voorspellen. Niet alleen de ernst van het letsel, maar ook je algemene gezondheidstoestand is een belangrijke factor. Tip: Je kan op voorhand een kijkje nemen in een revalidatieziekenhuis of revalidatiecentrum dat aanbevolen wordt. Zo kan je met de verantwoordelijken praten over de manier waarop ze daar werken. Je maakt het best een afspraak zodat ze tijd voor jou kunnen vrijmaken.

Het programma van je revalidatie wordt opgesteld door een team dat tenminste bestaat uit een revalidatiearts, een maatschappelijk werker, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een orthopedagoog of psycholoog.

Hoelang duurt een revalidatie?

Dat is moeilijk voorspelbaar. Het hangt niet alleen af van je letsel(s), maar bijvoorbeeld ook van je algemene gezondheidstoestand. Revalideren is: investeren in een hernieuwde onafhankelijkheid, zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen het gezin, op school, in de vrije tijd en je voorbereiden op een terugkeer naar werk.

Elk revalidatieprogramma bevat regelmatige evaluatieonderzoeken, overlegmomenten, adviesgesprekken en begeleiding alsook een systematische samenwerking met bijvoorbeeld de betrokken school, de werkgever, de huisarts ... Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle betrokkenen of na het verlopen van de maximaal toegestane behandelingsduur.