Revalidatieprogramma

Het programma van je revalidatie wordt opgesteld door een team dat tenminste bestaat uit een revalidatiearts, een maatschappelijk werker, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een orthopedagoog of psycholoog.

Hoelang duurt een revalidatie?

Dat is moeilijk voorspelbaar. Het hangt niet alleen af van je letsel(s), maar bijvoorbeeld ook van je algemene gezondheidstoestand. Revalideren is: investeren in een hernieuwde onafhankelijkheid, zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen het gezin, op school, in de vrije tijd en je voorbereiden op een terugkeer naar werk.

Elk revalidatieprogramma bevat regelmatige evaluatieonderzoeken, overlegmomenten, adviesgesprekken en begeleiding alsook een systematische samenwerking met bijvoorbeeld de betrokken school, de werkgever, de huisarts ... Een behandeling wordt afgerond in onderling overleg met alle betrokkenen of na het verlopen van de maximaal toegestane behandelingsduur.