Revalidatiecentrum

Er zijn in Vlaanderen verschillende revalidatiecentra. Sommige bevinden zich binnen een ziekenhuis (revalidatieziekenhuis). Al deze centra hebben hun specialiteit, zowel op het vlak van letsels die ze behandelen als op het vlak van leeftijd. Je ziekenfonds of de sociale dienst van het ziekenhuis helpt je bij het vinden van een geschikt revalidatiecentrum.

Residentiële revalidatie

  • CEPOS, het Centrum voor Epilepsie en Psycho-organische stoornissen (of NAH), is ook gespecialiseerd in de cognitieve revalidatie van personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het centrum staat open voor personen van 16 jaar of ouder.
  • Het CLNR, Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie, van het UZ Gent heeft als doel de levenskwaliteit van personen met een ernstige beperking of handicap te verbeteren. Het biedt gespecialiseerde behandelingsprogramma’s met als doelstelling het bereiken van een zo groot mogelijke functionele onafhankelijkheid van personen met een dwarslaesie, personen met NAH en personen met een polytrauma. Revalidatie op ambulante basis is mogelijk.
  • RevArte biedt kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde, multidisciplinaire revalidatieprogramma’s aan voor personen met recent verworven stoornissen en beperkingen. Doel hierbij is het bekomen van de best mogelijke levenskwaliteit. Binnen RevArte bestaat een aparte afdeling voor ‘Jonge Revalidanten’ die specifiek aandacht schenkt aan de revalidatie van jongvolwassen slachtoffers (tussen 18 en 30 jaar, mits overleg vanaf 16 jaar) na een sport-, arbeids- of verkeersongeval.
  • Het KEI, Koningin Elisabeth Instituut, is een revalidatieziekenhuis waar men terecht kan voor observatie, korte medische behandeling of verlengde revalidatie na ziekte, ongeval of operatie.
  • Het centrum voor motorische revalidatie Pellenberg biedt revalidatie aan mensen met een ruggenmergletsel, een hersenletsel, een amputatie van een lidmaat of letsels van het spier- en skeletstelsel.
  • Ziekenhuis Inkendaal wil bijdragen aan een maximaal herstel of behoud van de lichamelijke functies en het psychosociaal welzijn van kinderen en volwassenen met aangeboren of verworven beperkingen. Inkendaal heeft een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis met zorgprogramma’s voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten.
  • Revalidatiecentrum Pulderbos neemt de zorg op zich voor kinderen en jongeren tot 21 jaar met een ernstig neurologisch of respiratoir (ademhalings-) probleem. Het zijn kinderen en jongeren die een intensieve revalidatie nodig hebben die niet in een acuut ziekenhuis gegeven kan worden.

Ambulante revalidatie

Een overzicht van de ambulante revalidatiecentra en uitgebreide informatie kan je vinden op de website van de Federatie van centra voor Ambulante Revalidatie.

Op deze website van het RIZIV vind je per aandoening gespecialiseerde (revalidatie)centra terug: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/verzorg...